NCC ligger godt an til å få kontrakten på bygging av ny E 18 mellom Homstvedt og Melleby, som er markert med gult. Homstvedt ligger øverst til høyre på kartet. Ill.: Statens vegvesen
NCC ligger godt an til å få kontrakten på bygging av ny E 18 mellom Homstvedt og Melleby, som er markert med gult. Homstvedt ligger øverst til høyre på kartet. Ill.: Statens vegvesen

NCC leder klart i Østfold

Bare tre entreprenører har gitt anbud på 4,3 km ny E 18 i Østfold. NCC vil ha 386,9 millioner kroner for jobben. Det gir en klar ledelse. 

Konkurrentene er Veidekke og Mesta med anbud på henholdsvis 416,2 og 449,7 millioner.

Strekningen går mellom Homstvedt og Melleby i Eidsberg kommune. Her skal den nye E 18 snevres inn fra fire til to felt. Østover fra Homstvedt blir det 1,7 km fire-feltsveg, deretter 0,5 km tre-feltsveg og til slutt 2,1 km to-feltsveg. Det blir midtdeler på hele strekningen.

3,5 km lokalveger og 0,6 km driftsveger inngår i oppdraget.

Strekningen er andre etappe av parsellen Momarken-Melleby. Den første etappen ble utlyst i fjor høst. Kontrakten gikk til Veidekke.

Første etappe skal fullføres innen 10. oktober 2013, andre etappe innen 1. juli året etter.

 

Forsiden akkurat nå