Krysset på Jaren hvor riksveg 4 møter fylkesveg 50 blir bygd om til en rundkjøring over en kulvert. NCC leder kamp en om kontrakten.
(Ill.: Statens vegvesen)
Krysset på Jaren hvor riksveg 4 møter fylkesveg 50 blir bygd om til en rundkjøring over en kulvert. NCC leder kamp en om kontrakten. (Ill.: Statens vegvesen)

NCC leder jevn kamp om milliardjobb

Det er jevn kamp om en kjempekontrakt på prosjektet riksveg 4 Hadeland. Fire entreprenører har gitt anbud. Lavest av dem ligger NCC, som vil ha 1,117 milliarder kroner for jobben.

Nærmest NCC ligger Skanska med et anbud på 1,139 milliarder. Deretter følger Hæhre Entreprenør (1,215 mrd.) og AF Gruppen (1,250 mrd.).

Anbudene gjelder anlegg av fire-felts motorveg over en 9,3 km lang strekning i Gran kommune. Det søndre endepunktet er kommunegrensen mot Lunner, det nordre er Sandvoldkrysset hvor fylkesveg 34 tar av fra riksveg 4. 

Over halvparten av ny riksveg 4 skal gå helt utenom dagens trasé. Lengst i nord er en strekning på et par kilometer hvor nåværende riksveg 4 blir utvidet fra to til fire felt.

1,7 km av vegen skal gå gjennom Grantunnelen. Det er en toløps tunnel som leder gjennomgangstrafikken utenom kommunesentret i Gran. I dag går riksveg 4 tvers gjennom tettstedet.

På grunn av liten fjelloverdekning får tunnelen et lavbrekk. Vann som renner inn må derfor pumpes ut. For å hindre at tunnelen blir oversvømt ved strømbrudd, blir det sprengt en pumpesump.

Det blir til sammen 16 konstruksjoner på de 9,3 kilometrene. To av dem er kulverter som fører riksveg 4 under rundkjøringer. For øvrig omfatter entreprisen 10 km lokalveger og 1,4 km gang/sykkelveg.

Oppdraget er det største på prosjektet Riksveg 4 Hadeland. Det skal være fullført høsten 2016.

Forsiden akkurat nå