Sjur Helljesen, Nasta AS
Sjur Helljesen, Nasta AS (Foto: Nasta)

Nastas spesialist på klima og utslippsfrie maskiner

Sjur Wethal Helljesen skal inn i nyopprettet stilling som ansvarlig for kompetansebygging og salgsstøtte ved spørsmål om utslippsfrie maskiner hos Nasta AS.

Nasta har den siste tiden utviklet flere konsepter for utslippsfrie maskiner. Interessen har vist seg å være stor, og tiden er nå inne til å bringe maskiner ut til det norske markedet, forteller selskapet i en melding. Imidlertid er det ikke alltid like enkelt for oppdragsgivere og utførende entreprenører å finne informasjon om de alternative løsninger som finnes, og hvilke muligheter, teknisk og økonomisk, en bør vurdere. Det å eie og drifte en elektrisk maskin vs. dieseldrevet maskin kan oppleves forskjellig og kan kreve spesiell kompetanse og kanskje litt mer planlegging i forkant av oppdragene.

I den forbindelse har Nasta besluttet å opprette en stilling; «Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger», en jobb som maskinselger i Østfold, Sjur Wethal Helljesen, har takket ja til. 

Helljesen skal fungere som brobygger mellom premissgiver (f.eks. byggherre eller lovgiver), utførende entreprenør og Nastas salgs- og ettermarkedsavdeling. Han vil videre være ansvarlig for kompetansebygging og gi salgsstøtte ved spørsmål om utslippsfrie maskiner.

Sjur Helljesen har vært ansatt hos Nasta siden 2008

Forsiden akkurat nå