Fra åpningen av døgnhvileplass ved E16 i Valdres i 2020. Daværende leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), klippet snora, med hjelp av ordfører i Vang Vidar Eltun, og Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund. Bak fv. Cato Løkken og Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.
Fra åpningen av døgnhvileplass ved E16 i Valdres i 2020. Daværende leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), klippet snora, med hjelp av ordfører i Vang Vidar Eltun, og Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund. Bak fv. Cato Løkken og Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. (Foto: Per Kollstad)

Nå skal det bygges nye døgnhvileplasser på E16 fra Trengereid til Filefjell

Rundt 45 oppstillingsplasser er det behov for.

Vegvesenet lyser nå ut en konkurranse om leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E16 mellom Trengereid og Maristova.

Det er lagt opp til fire plasser med geografisk spredning, og helst fordelt på kommunene Vaksdal, Voss, Aurland og Lærdal. Totalt er det behov for rundt 45 oppstillingsplasser på strekningen. Hver døgnhvileplass skal ha minimum fem og maksimalt 15 oppstillingsplasser, og skal inneholde servicebygg med sanitæranlegg.

Kjøreavstanden fra E16 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt 500 meter.

Her vil det bli inngått kontrakt med inntil fire leverandører.

Døgnhvileplassene skal være åpne senest 1. mai 2023, og de skal holdes i drift og vedlikeholdes i ti år, med en opsjon på forlengelse i 1+1 år.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse på Teams 31. august, og tilbudsfrist er 17. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå