Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva.
Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva. (Foto: Google Maps)

Trafikksikring langs fylkesvei 213/312

Nå skal det bygges gang- og sykkelvei for 50 millioner kroner i Lillehammer

1380 meter gang- og sykkelvei skal være ferdig i september 2021.

Statens Vegvesen og Lillehammer kommune skal i et felles prosjekt legge nye vann- og avløpsledninger og bygge ny gang- og sykkelvei langs Gudbrandsdalsvegen i området mellom Skurva og Lillehammer helsehus.

Den nye veien blir liggende langs fylkesveiene 213 og 312. Hensikten er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. Parsellen er en del av hovedtraséen for sykkel i Lillehammer.

Gang- og sykkelveien mellom Skurva og Helsehuset blir på cirka 1380 meter. Det er valgt profil for veien som skiller de gående fra de syklende. Sykkelveien får tre meters bredde og trafikk i begge retninger. Innenfor kommer et fortau på to meters bredde. Det skal bygges nytt kommunalt VA-anlegg og nytt overvannsystem på hele strekningen.

Noe eksisterende veilys skal reetableres og nytt lysanlegg settes opp.

ÅDT på fylkesvei 213 er cirka 8.800, mens på fylkesvei 312 er den på cirka 6.500.

Kontraktsverdien er i utlysingen anslått til 53 millioner kroner eks. mva.

Startdato for arbeidene er satt til 15. mai, og prosjektet skal være ferdig i midten av september i 2021.

Frist for å gi tilbud er 2. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå