Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang.
Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Foto: Armin Jadidi / Verdi media)

Nå er feiebilene i full sving på hovedveinettet i Østfold og Follo

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringen av europaveiene i Østfold og Follo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.

Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler veibane, gang- og sykkelveier, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når veistøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre. 

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveier og gang- og sykkelveier starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringen gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på veiene, sier byggeleder Kim Eirik Konsghaug i Statens vegvesen.

 

Les også

Forsiden akkurat nå