En sammenhengende betong-midtdeler fra Jærbetong er det sentrale elementet på vegen. (Bilde:  Thor Søndenaa)
(Bilde:  Thor Søndenaa)
(Bilde:  Thor Søndenaa)
Så mye som halvparten av de sju kilometrene er trefeltsveg. (Bilde:  Thor Søndenaa)
(Bilde:  Thor Søndenaa)
(Bilde:  Thor Søndenaa)
(Bilde:  )
(Bilde:  Thor Søndenaa)

Midtdeler E18 Tangen, Telemark - Aust-Agder

Mye midtdeler for pengene

I slutten av juni lå sju kilometer med ny midtdeler på E18 i Telemark ferdig med nyasfaltert vegbane for årets feriebilister. God og effektiv anleggsdrift framskyndet åpningen vesentlig i forhold til byggeplanen.

E18 Tangen i Telemark–Aust-Agder fylkesgrense

Omfang:
7 km – hvorav ca. halvparten 3-felts. Midtdeler av betong.
Viltgjerde langs hele strekningen.
Tre nye bruer for tømmertransport og kryssing for vilt.

FInansiering: Statlig finansiering
Kostnad: Ca. 230 mill. kr.
Hovedentreprenør:
Bertelsen & Garpestad
Åpnet: 30. juni 2016

– Sikkerhetsaspektet er det viktigste med dette prosjektet, erklærte regionvegsjef Kjell Inge Davik da ordfører i Kragerø, Jone Blikra, klippet snoren for å markere åpningen av den sju kilometer lange, ombygde vegstrekningen rett i forkant av fellesferien. To og en halv måned før planlagt sluttdato. Den tidlige åpningen var en fjær i hatten både for hovedentreprenøren, Bertelsen & Garpestad, og Statens vegvesen.
Davik trakk videre fram den positive utviklingen i ulykkesstatistikken over de siste ti årene, samtidig som hovedentreprenøren også fikk ros for å ha gjennomført byggingen uten en eneste alvorlig skade blant arbeidstokken og ha oppfylt alle krav for godt HMS-arbeid.

 

Mye veg for liten sum

Vegstykket har gjennomgått en betydelig oppgradering der en sammenhengende betong-midtdeler fra Jærbetong er det sentrale elementet.
– Betong ble valgt som materiale fordi Vegvesenet etter hvert har opplevd til dels betydelige vedlikeholdskostnader på tilsvarende stålkonstruksjoner, ifølge prosjektleder Harald Tobiassen i Statens vegvesen.
– Samtidig er jo det et tydelig tegn på at midtdelerne gjør jobben, sier han videre.
Halve strekningen er utvidet fra to til tre felt veg med tanke på forbikjøring. Hele strekningen har fått nytt viltgjerde fra Systemsikring. Tre nye bruer er også bygd for å oppnå full høyde for tømmertransport under E18 samt gode passerings­muligheter for vilt. I løpet av høsten­ vil støyskjermingen for samtlige be­boere langs veien bli ferdigstilt. Tobiassen røper også at fartsgrensen vil bli satt opp til 90 km/t på strekningen.
Fra Statens vegvesens side ble det under­streket at man her hadde fått mye og sikker­ veg for pengene – 230 millioner kroner.

 

Håvet inn en million i bøter

Full trafikk på vegen under byggearbeidet har vært den største utfordringen. Vegvesenet måtte kontakte UP spesielt for å få ned fartsnivået etter­som trafikantene ikke respekterte fartsbegrensningene på stedet.
Resultatet – flere kontroller på stedet og over en million i farts­bøter til statskassen – gir grunn til bekymring. Det handler ikke minst om sikkerheten­­ for anleggsarbeiderne samt holdningene­­­ til fartsgrenser generelt hos de vegfarende.­­

 

Det muntlige er det enkleste

God arbeidsmoral, knirkefritt samarbeid og høyt fokus på HMS-arbeid har bidratt til ferdig­stilling av vegen to og en halv måned før tiden. Bruk av muntlig kommunikasjon framfor et formel­­­t byråkrati både overfor Statens veg­vesen og underleverandørene, samt å lage en god gjeng av de som jobbet på anlegget, har vært viktige poeng for hovedentreprenøren. Noe som også ble verdsatt med blomster og gode ord fra Statens vegvesen under åpningsseremonien.

Forsiden akkurat nå