Mye å gjøre ved tunnel i Kåfjord

Mye skal gjøres på begge sider av tunnelen gjennom Nordnesfjellet i Troms, som tas i bruk neste år. Oppgavene er sendt ut på en felles entreprise med anbudsfrist 4. juli. Den som får jobben skal blant annet sprenge 50 000 kbm fra en skjæring langs E6.

Her slutter utvidelsen av skjæringen langs E6 øst for Manndalen. Nå skal den utvides vel en kilometer videre vestover. Hensikten er å hindre at is faller ned på vegbanen. Som bildet viser, kan det også falle stein.
Her slutter utvidelsen av skjæringen langs E6 øst for Manndalen. Nå skal den utvides vel en kilometer videre vestover. Hensikten er å hindre at is faller ned på vegbanen. Som bildet viser, kan det også falle stein. Bilde: Google
26. mai 2017 - 20:49

Den 5,8 km lange tunnelen ligger i Kåfjord kommune. Når den tas i bruk, blir en rasfarlig strekning fjernet fra E6, som dessuten blir forkortet med 8 km.

Tunnelens østre portal ligger i det lille tettstedet Manndalen. Her skal E6 oppgraderes over en strekning på 1 050 meter i forlengelse av tilstøtende veg til tunnelen. Hele vegkroppen blir skiftet ut. Deler av vegen blir sideforskjøvet. Under den nye vegen blir det etablert en kulvert for en gang/sykkelveg som skal gi adkomst til en småbåthavn.

En parallell lokalveg skal oppgraderes over en strekning på 750 meter. Her blir det anlagt fortau. Det er det ikke i dag.

Ca. en kilometer øst for Manndalen er det en strekning hvor E6 er utsatt for is som faller ned fra fjellsiden. Her skal skjæringen langs vegen utvides slik at isen havner i grøften i stedet for på vegen.

50 000 kbm skal sprenges fra skjæringen, som blir vel en kilometer lang. Sprengsteinen skal brukes til å etablere en rasvoll.

Utvidelsen av skjæringen har ikke noe å gjøre med Nordnestunnelen, men Vegvesenet benytter anledningen til å få jobben gjort når man likevel skal lyse ut et oppdrag i området.

Entreprisen omfatter også oppgradering av 1 300 meter av en kommunal veg og utskifting av 600 meter av et kommunalt VA-anlegg i Manndalen.

På vestsiden av tunnelen skal det etableres en rasteplass og en oppstillingsplass for tunge kjøretøy. Plassene vil legge beslag på ca. 5 000 kvm.

Innen 11. oktober neste år må jobben være fullført.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.