Motorvegplan vil koste 1100 milliarder kroner

Samfunnsnytten av en omfattende motorvegutbygging vil kun være ca. 50 øre for hver krone som investeres, har Transportøkonomisk Institutt regnet seg fram til.

Bilde: Colourbox
3. mars 2016 - 08:50

Realisering av en motorvegplan med sammenhengende motorveg langs kysten fra Oslo til Trondheim og mellom Oslo - Bergen og Oslo – Kirkenes vil koste i størrelsesorden 1100 milliarder kroner

Dette viser grove samfunnsøkonomiske beregninger som Transportøkonomisk institutt har gjort på oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2018-2029.

 

Bedre med differensiert standard

Dersom man i stedet for motorvegstandard oppruster det samme vegnettet med en mer differensiert standard tilpasset trafikkbelastningen, slik det framkommer i «Rutevisriksvegutredning», vil prisen nesten halveres. Heller ikke en slik utbedring vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Beregningene er gjennomført ved bruk av nasjonal persontransportmodell (NTM6), regional persontransportmodell (RTM) og nasjonal godstransportmodell. Basert på dette er det gjort overordnede nyttekostnadsanalyser.

 

Netto ringvirkninger

Investeringene i nye veger vil også utløse ringvirkninger som, i tråd med gjeldende retningslinjer, ikke er inkludert i nyttekostnadsanalysen. For motorvegplanen er netto ringvirkninger beregnet til  ca. 12 prosent av trafikantnytten. Ringvirkningene er beregnet ved hjelp av en ny SCGE-modell utviklet ved TØI.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.