Skjæringen på vesntre side skal utvides slik at vegen kan sideforskyves. Dermd slipper man en stor fylling eller støttemur på motsatt side. Gang/sykkelvegen kommer på høyre side. (Foto: Google)
Skjæringen på vesntre side skal utvides slik at vegen kan sideforskyves. Dermd slipper man en stor fylling eller støttemur på motsatt side. Gang/sykkelvegen kommer på høyre side. (Foto: Google)

Mot hjemmeseier i Bergen

Sprengningsteknikk AS fra Bergen har en ledelse på 11 prosent i kampen om en jobb på fylkesveg 177 i hjembyen. Fire av de fem laveste anbudene er gitt av bergenske entreprenører.

Oppdraget gjelder anlegg av gang/sykkelveg langs 740 meter av fylkesvegen. Anbudet fra Sprengningsteknikk er på 12,478 millioner kroner.

Vassbakk & Stol fra Karmøy holder andreplassen med 13,868 mill. Deretter følger tre firmaer fra Bergen: Halvorsen Grave-Transportservice (13,910 mill.), Fyllingen Maskin (14,067 mill.) og Drange Maskin (14,082 mill.).

Ytterligere tre entreprenører har gitt anbud: Amodt Entreprenør fra Askøy (14,970 mill.), Implenia (15,025 mill.) og Bergen Bydrift (17,894 mill.).

Fylkesveg 177 er også kjent som Fleslandsveien. Strekningen som skal få gang/sykkelveg går rundt søndre ende av rullebanen til flyplassen som vegen er oppkalt etter.

Etableringen av gang/sykkelvegen er et krav Statens vegvesen har stilt til Bergen kommune i forbindelse med at nytt avløpsrenseanlegg tas i bruk. Anlegget vil føre til økt tungtrafikk på fylkesveg 177. Bergen kommune bidrar til finaniseringen av gang/sykkelvegen.

330 meter av fylkesvegen skal flyttes inn mot en fjellskjæring som blir utvidet. Det gjøres for å slippe å bygge en støttemur eller en stor fylling på den andre siden. På resten av strekningen skal det ikke gjøres noe med kjørebanen.

Oppdraget omfatter også etablering av nytt veglys på hele strekningen, og flytting av kabler og ledninger der kjørebanen flyttes.

Gang/sykkelvegen er prosjektert av det islansdske firmaet Efla. Vegvesenet tar sikte på anleggsstart 2. november. Et år og 28 dager senere må jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå