Illustrasjonbilde
Illustrasjonbilde (Illustrasjonsfoto: Svein Grønvold / NN / Samfoto)

Mot entreprenørskifte på driftskontrakt i Sunnfjord

Fem entreprenører har levert tilbud. 

Slik ser lista over tilbydere på Driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord ut. 

Entreprenør                                            Sum eksl mva

Veidekke Industri AS                            Kr 138.005.229

Mesta AS                                               Kr 142.167.910

Stein Torald Vonen AS                         Kr 145.477.580

Presis Vegdrift AS                                Kr 155.609.677

ABVEI AS                                               Kr 159.227.687

Dermed ser det ut til at Mesta står i fare for å miste også denne kontrakten, og at det blir Veidekke som kan rulle inn i kommunene Naustdal, Gloppen, Flora og Bremanger med sine plogbiler og strøapparater.

Kontraktsområdet omfatter 37,934 km riksveg med tilhørende g/s-veger, samt  414 km fylkesveg med 4 km g/s-veger.

Mesta har hatt Ytre Sunnfjord-kontrakten siden 2013, et oppdrag de fikk med en kontraktsverdi på 113 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå