Vestfold og Telemark fylkeskommune kan trolig starte utbyggingen allerede i år.
Vestfold og Telemark fylkeskommune kan trolig starte utbyggingen allerede i år.

Mot anleggstart for fylkesveistrekningen Ulefoss og Lunde i år

2,9 kilometer ny fylkesvei på strekningen Kaste–Stoadalen vil koste 314,7 millioner kroner.

I dag la Regjeringen fram forslaget til Stortinget om finansiering av fylkesvei 359 Kaste-Stoadalen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har ansvar for utbyggingen, som omfatter 2,9 kilometer ny fylkesvei.

Prosjektet vil koste 314,7 millioner kroner. 178,4 millioner kroner er fylkeskommunale midler og bompengebidraget er på 135,3 millioner kroner. Bompengeprosjekt blir fremmet av Samferdselsdepartementet for vedtak i Stortinget.

Fylkesvei 359 er hovedveien mellom Ulefoss og Lunde. Dagens vei gjennom Stoadalen er svingete, trang, har dårlig trafikksikkerhet og er lite egnet for myke trafikanter.

Framkommeligheten for tunge kjøretøy på dagens vei er svært redusert. Veien er svært smal på deler av strekningen, stedvis med plass for bare ett kjøretøy om gangen. Tunge kjøretøy må derfor enkelte ganger rygge når to tunge kjøretøy møtes. Det er heller ikke fortau eller gangvei på strekningen.

Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023.

Nå har Samferdselsdepartementet gått god for bompengefinansieringen av prosjektet, og innstiller til Stortinget om å godkjenne denne.

Les også

Forsiden akkurat nå