Lesja Bulldoserlag fikk oppdraget med forskjæringene på rassikringstunnelen i Geiranger, en jobb som i hovedsak ble gjennomført i 2019.
Lesja Bulldoserlag fikk oppdraget med forskjæringene på rassikringstunnelen i Geiranger, en jobb som i hovedsak ble gjennomført i 2019. (Foto: Anniken Westad, Møre og Romsdal fylkeskommune)

Møre og Romsdal lyser ut 4,8 km rassikringstunnel mellom Eidsdal og Geiranger

Entreprenører som har lyst på jobben med å bygge det spennende tunnelprosjektet, har frist på seg til 8. juli.

Dermed ligger det an til oppstart på hovedentreprisen på byggingen av den 4,8 km lange tunnelen traseen, mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Norddal kommune. 4,8 av disse skal gå i tunnel.

Les også

Eliminerer 13 skredpunkt

Fylkesvei 63 er i dag eneste tilkomstvei for Geiranger om vinteren. Fylkesveiprosjektet er vedtatt for å gi trafikantene en tryggere hverdag særlig vinterstid, samt bedre regularitet på en strekning som er mye stengt på grunn av skred eller fare for skred. Tilsammen 13 registrerte skredpunkt vil bli eliminert når den nye tunnelen skal stå ferdig høsten 2023.

Årsdøgntrafikken er i 630 kjøretøy i gjennomsnitt, men varierer fra 1500 kjøretøy i døgnet i sommersesongen til 200  i døgnet om vinteren. 

Dette er noe hovedpunktene i det som utlysingen av tunneloppdraget omfatter:

  • 4,8 kilometer tunnel og 100 meter tunnelportaler
  • Komplett elektroarbeid for prosjektet
  • 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterende vegnett
  • Ei 25 meter lang bru
  • En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide

Hele prosjektet har et kostnadsoverslag på 840 millioner. Ifølge fylkeskommunen blir kontrakten tildelt entreprenøren som leverer tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet. Kvaliteten blir vurdert ut fra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell.

Les også

Har tatt høyde for koronasituasjonen

Koronasituasjonen får innvirkning også på dette prosjektet, og Møre og Romsdal fylkeskommune har derfor gjort endringer  i konkurransegrunnlaget.

– Korona skaper usikkerhet både for entreprenørene som skal gi tilbud på jobben og for oss som byggherre. Det gjeld både for tilgang på råvarer, store svinginger i valuta og priser og tilgang på arbeidskraft. Vi har tilpassa kontrakten den nye situasjonen så langt det lar seg gjøre, seier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fra tilbudsbefaringen i 2018 i forbindelse med utlysingen av oppdraget med forskjæringene på tunnelen. Foto: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå