Ikonisk fylkesvei i Møre og Romsdal: Fylkesvei 63 Trollstigen.
Ikonisk fylkesvei i Møre og Romsdal: Fylkesvei 63 Trollstigen. (Foto: Dag Christian Ugseth/Møre og Romsdal fylkeskommune)

Møre og Romsdal: - Driftsentreprenører som kutter CO2-utslipp bør få fradrag i tilbudssummen

Fylkeskommunedirektøren vil at klima blir tildelingskriterium når Møre og Romsdal fylkeskommune skal lyse ut nye kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Forslaget er at driftsentreprenørene kan få et fratrekk i tilbudssummen på inntil ti millioner kroner pr. kontrakt for tiltak som reduserer CO2-utslippene, heter det i en melding fra fylket.

Saken skal behandles i samferdselsutvalget 30. mars og gjelder driftskontraktene Indre Romsdal og Ytre Romsdal. Kontraktene skal starte 1. september 2023 og varer i fem år.

Som det heter i meldingen: For å stimulere til innovasjon og utvikling av nye løsninger og metoder er det foreslått videreføring av en påskjønnelsesordning med gevinstdeling mellom byggherren og entreprenøren. Det vil si at om entreprenøren foreslår løsninger eller metoder som gir innsparing, sammenlignet med kontraktfestet metode, så vil entreprenøren få halve gevinsten.

Både lokale og nasjonale entreprenører

Kontrakten for Indre Romsdal passer ifølge fylket for en mellomstor maskinentreprenør eller for mindre entreprenører i arbeidsfellesskap. Kontrakten for Ytre Romsdal er større, og mer rettet mot riksentreprenører.

Inndelingen av kontraktene er basert på en vurdering av hva som gir effektiv drift og flest tilbydere, basert på dialog med markedet og fylkets egne erfaringer fra andre driftskontrakter.

Reduserer kostnadene

Møre og Romsdal fylkeskommune oppgir at de har jobbet systematisk med å videreutvikle driftskontraktene for å redusere kostnadene de siste årene.

Snittprisen på kontraktene som ble inngått i 2021 er cirka 147.000 kr./km, mens snittprisen i 2020 var 180.000 kr./km.

Å legge om til mer mengdeoppgjør gir innsparinger, men betyr også mer usikre kostnader, siden fylkeskommunen dermed overtar mer av den økonomiske risikoen i kontraktene. Fylket mener uansett at de er kommet bedre ut: Tilbudene på kontraktene som ble lyst ut i 2021 viser at markedet svarte godt på endringene som ble gjort. Totalprisen ble lavere, og det var liten variasjon i tilbudene som kom inn.

Les også

Forsiden akkurat nå