Snart klar til bruk: Den midlertidige Holta bru åpner innen 24. august 2023. Den gamle brua ble så mye skadet etter en påkjørsel 14. juli at bare personbiler har kunnet kjøre over den gamle bru.
Snart klar til bruk: Den midlertidige Holta bru åpner innen 24. august 2023. Den gamle brua ble så mye skadet etter en påkjørsel 14. juli at bare personbiler har kunnet kjøre over den gamle bru. (Foto: Statens vegvesen)

Fv 30 i Holtålen:

Midlertidig bru på plass etter at Holta bru i Trøndelag ble skadet i sommer

En interimsbru er kommet på plass, og allerede denne uken vil trafikken på fylkesvei 30 i Holtålen kommune ta den i bruk.

Det var i midten av juli at en lastebil med for høy last kom opp i og skadet Holta bru på fv 30. Ulykkesstedet ligger ved Gåre-grenda i Holtålen kommune, og påkjørselen medførte alvorlige skader på den gamle fagverksbrua.

Lasten traff avstivingsfagverket som ligger over brua, noe som medførte at ytterste stav ble revet av innfestningen og hele fagverket ble deformert. Bortsett fra deformasjoner i hovedbæresystemet er det ikke observert sprekker eller andre skader.

Trøndelag fylkeskommune vurderte raskt at eksisterende bru måtte stenges uansett videre skjebne for den 90 år gamle brua, og raskt kom arbeidet gang med å få en ny interimsbru på plass nedstrøms for den gamle brua.

Interrimsbrua blir også noe smalere enn den gamle brua, og det blir nytt kjøremønster med krappere kurver. Brua får tillatt aksellast 10 tonn og totallast 60 tonn slik at tungtrafikken kan gå som normalt, etter at den i en måneds tid har har vært omdirigert til fv 705 gjennom Selbu og Tydal, eller riksveg 3 via Tynset.

Les også

Forsiden akkurat nå