Mesta skal vacumsalte vegnettet

Mesta skal vacumsalte vegnettet

En avtale mellom Mesta og AkzoNobel Industrial Chemicals representerer et gjennombrudd for vakuumsalt.

30. januar signerte Mesta og AkzoNobel Industrial Chemicals en langsiktig avtale for leveranser av vakuum-vegsalt til bruk på det norske vegnettet. Det finkornede vakuumsaltet blir produsert ved AkzoNobels fabrikk i Mariager i Danmark og fraktet til ulike destinasjoner i Norge med båt.

 - Denne avtalen representerer et gjennombrudd for vakuumsalt i det norske vegsaltmarkedet, sier Rolf Breslau, segmentsjef for vegsalt i AkzoNobel.

Breslau viser til at det vil være transportfordeler ved å benytte saltfabrikken som ligger nærmest Norge, fremfor å benytte sjøsalt fra Middelhavsområdet med større transportavstander.

På grunn av mindre saltkorn og høyere renhet (grunnet vakuumproduksjonen), vil bruk av vakuumsalt gi økt effekt ved bruk av mindre mengder pr. kvadratmeter sammenlignet med andre typer salt hevder Breslau. Statens vegvesen jobber i disse dager med et FOU-prosjekt for å få dokumentert denne effekten. Mesta har driftsansvar for om lag 50 prosent av det norske vegnettet og er den første entreprenøren som tar i bruk vakuumsalt i Norge i større skala. Mesta har meget positive erfaringer med bruk av vakuumsalt i driftskontrakten selskapet har i Helsingborg i Sverige.

- Vi er godt fornøyd med å kunne ta i bruk vakuumsalt i vintervegene i Norge. Dette underbygger Mestas satsing på innovasjon og teknologi for å sikre effektivitet og en ressurseffektiv vinterdrift. Et mer effektivt salt som muliggjør bruk av mindre salt pr. kvadratmeter veg, harmonerer godt med vår kundes ønske om å redusere saltforbruket sier Paul Robert Rotevatn, direktør for innkjøp og produksjonsoptimalisering i Mesta.

- Våre mannskaper vil nok bruke noe tid på å lære seg å bruke vakuumsaltet optimalt. Derfor har vi en enighet med AkzoNobel på en gradvis økning av volumet i årene som kommer, sier Rotevatn.

Avtalen med AkzoNobel gir Mesta eksklusiv rett til distribusjon av deres vegsalt i Norge. Mesta vil fortsette importen av vanlig sjøsalt og steinsalt i tillegg til vakuumsalt.

 

Forsiden akkurat nå