Veidrift ligger an til å overta ansvaret for drift og vedlikehold av riksvegene i Oslo de neste fem årene. Bildet er fra E6 på Ulven i Oslo. (Foto: Anders Haakonsen).
Veidrift ligger an til å overta ansvaret for drift og vedlikehold av riksvegene i Oslo de neste fem årene. Bildet er fra E6 på Ulven i Oslo. (Foto: Anders Haakonsen). (Bilde: )

Mesta og Veidrift kan overta driftskontrakter

Veidrift fra Ski ligger an til å overta driftskontrakten for Oslo de neste fem årene etter konkursen i TF Anlegg. Mesta har gode muligheter til å overta områdene Romerike midt og Grenland.

For to år siden fikk TF Anlegg Oslo-kontrakten for perioden 01.09.14-31.08.19. Da det hadde gått et drøyt år av fem-årsperioden, gikk firmaet konkurs. Da fikk Mesta kontrakten på drift og vedlikehold av riksvegene i Oslo fram til 1. september i år.

Nå har driftskontrakten for en ny periode vært ute på anbud. Veidrift har gitt et anbud på 307,5 millioner kroner. Konkurrentene er Mesta, som vil ha 332,4 mill. og Vaktmesterkompaniet fra Oslo, som vil ha 363,6 mill.

Kontrakten omfatter 190,5 km riksveg og 77,6 km gang/sykkelveg langs riksvegene. Den som får kontrakten, får også ansvar for 9,6 km kommunal gang/sykkelveg.

Den to år gamle kontrakten til TF Anlegg var på 297,8 millioner. Den omfattet 6,5 km mindre riksveg og 8,8 km mindre gang/sykkelveg en kontrakten for neste periode.

 

Neppe ny kontrakt

I området Romerike midt er det Peab som har kontrakten inntil videre. Den fem år gamle kontrakten er på 262 mill.

Noen ny kontrakt blir det neppe. Mesta leder med 296,6 mill. foran Veidrift som vil ha 316,2 mill. Peabs anbud er på 334,6 mill. Øvrige er anbydere er Veidekke (381 mill.) og Vaktmesterkompaniet (459,2 mill.)

Romerike midt består av kommunene Eidsvoll, Fet, Lørenskog, Nes, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Her er det 214,4 km riksveg, 370,6 km fylkesveg og og 72,3 km gang/sykkelveg.

 

 

Fire år i Grenland

 I Grenland er det NCC Roads som ligger an til å miste kontrakten. Mesta leder med 124,2 mill. Veidekke har gitt et anbud på 142,5 mill., mens NCC Roads vil ha 154,5 mill.

Kontrakten for inneværende fem-årsperiode er på 156,8 mill. Det er to årsaker til at Mestas anbud for neste periode er så mye lavere: Kontrakten skal bare gjelde i fire år, og strekningen som skal vedlikeholdes er redusert med mer enn fire mil.

Grenland består av kommunene Siljan og Skien, det meste av Drangedal og Nome, og en liten del av Bø og Sauherad.

I området er det 51 km riksveg, 401,8 km fylkesveg og 49,7 km gang/sykkelveg. 

Forsiden akkurat nå