Risøy bru som fører fylkesveg 47 over det kjente Smedasundet i Haugesund, inngår i driftsområdet som er oppkalt etter byen. (Foto:Google)
Risøy bru som fører fylkesveg 47 over det kjente Smedasundet i Haugesund, inngår i driftsområdet som er oppkalt etter byen. (Foto:Google)

Mesta kan overta Haugesund

Mesta har mulighet til å overta driftskontrakten for området Haugesund i neste fem-årsperiode. 206,9 millioner kroner vil Mesta ha for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i området.

Risa, som har driftskontrakten i inneværende periode, vil ha 223,4 mill. for jobben. Flere anbud har ikke kommet inn.

Lav deltagelse betyr ikke alltid høye priser. Denne gangen lå anbudene lavere enn Vegvesenets kalkyle.

Seks kommuner inngår i området Haugesund. Fem av dem ligger i Nord-Rogaland. Disse er Bokn, Karmøy, Tysvær og Utsira foruten kommunen som området er oppkalt etter. Den siste kommunen er Sveio i Hordaland.

Den som får kontrakten, får ansvaret for 111,9 km riksveg, 497,3 km fylkesveg og 91 km gang/sykkelveg.

Den nye fem-årsperioden gjelder fra 1. september i år. Som vanlig har Vegvesenet opsjon på et års forlengelse av kontrakten.

 

Forsiden akkurat nå