Kontraktsummen for drift og vedlikehold av området Indre Troms vil øke betydelig, men prisene for nåværende og neste periode er ikke sammenlignbare.
Kontraktsummen for drift og vedlikehold av området Indre Troms vil øke betydelig, men prisene for nåværende og neste periode er ikke sammenlignbare.

Mesta kan fornye kjempekontrakt i Troms

Mesta har gode muligheter til fornyet driftskontrakt for Indre Troms. Anbudssummen som gir ledelse, er på hele 611,7 millioner kroner. Kontraktsperioden er åtte år fra 1. september.

Tre andre entreprenører har meldt sin interesse for jobben: Svevia (645,3 mill.), Presis Vegdrift (709,2 mill.) og Veidekke (732,9 mill.).

Hittil har fem år vært vanlig lengde på driftskontrakter. Det gjelder også den kontrakten for Indre Troms som utløper 31. august i år. Den har en verdi på 253,4 millioner kroner.

Hvis Mestas anbudssum for neste periode også blir kontraktsummen, har prisen økt 50 prosent mer enn økningen av lengden fra fem til åtte år tilsier, hvis man ser bort fra en beskjeden inflasjon. Forklaringen er at den nye kontrakten inneholder mye mer enhetspriser.

Det er spesielt skifting av stikkrenner, grøfting og asfaltlapping som skal gjøres opp med enhetspriser. I inneværende periode blir det meste av dette utført som regningsarbeid.

Indre Troms omfatter kommunene Dyrøy, Målselv og Sørreisa og deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Salangen og Tromsø.

I området er det 98,6 km riksveg, 667,1 km fykesveg og 41 km gang/sykkelveg.

Forsiden akkurat nå