Riksveg 7 gjennom Eidfjord er en av strekningene som inngår i området Hardanger. Bildet viser vestre portal til Måbøtunnelen. Alt tyder på at Mesta beholder ansvaret for denne vegen.
Riksveg 7 gjennom Eidfjord er en av strekningene som inngår i området Hardanger. Bildet viser vestre portal til Måbøtunnelen. Alt tyder på at Mesta beholder ansvaret for denne vegen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Mesta kan beholde Hardanger

Mesta har god mulighet til å beholde ansvaret for drift og vedlikehold i Hardanger de neste fem årene. Et anbud på 222,5 millioner kroner gir et relativt betryggende forsprang til nærmeste konkurrent.

Opedal Drift ligger på andreplass med 241,6 mill. Vegvesenet fikk også anbud fra NCC Roads (244,9 mill.) og Risa (270,7 mill.).

Anbudene gjelder driftskontrakten i fem år fra 1. september med opsjon på et  års forlengelse. Mestas driftskontrakt for samme område i inneværende fem-årsperiode er på 192,8 mill.

Det har ikke skjedd vesentlige forandringer på vegnettet i området siden forrige signering, men tallene er ikke direkte sammenlignbare. Retningslinjene er forandret, særlig for vintervedlikeholdet.

Området Hardanger omfatter kommunene Eidfjord, Jondal, Kvinnherad, Odda og Ullensvang. I området inngår også E134 i Etne kommune fra grensen mot Odda til Fjæra innerst i Åkrafjorden, og riksveg 7 i Hol kommune i Buskerud fra grensen mot Eidfjord til Haugastøl.

Den som får kontrakten får ansvaret for 217,9 km riksveg, 358,6 km fylkesveg og 44,2 km gang/sykkelveg.

Forsiden akkurat nå