Mesta i god posisjon i Indre Troms

Mesta i god posisjon i Indre Troms

Konkurrerer med to andre entreprenører om driftskontrakt til over 300 millioner kroner.

Det er ikke den helst store konkurransen om mange av driftskontraktene denne våren, heller ikke for den såkalte Lyngen-kontrakten. Men tre tilbydere er bedre enn to, og det ligger at til at Mesta kan få overta etter at Veidekke har hatt oppdraget siden 2012 og ferm til i år.

Her er tallene ved anbudsåpningen:

Mesta AS                        300.648.700

Veidekke Industri AS      339.928.404

Presis Vegdrift AS          359.820.192

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger, fylkes-g/s-veger og kommunal g/s-veg med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord og deler av Balsfjord og Tromsø kommuner.

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av 433 km veg totalt hvorav 136 km riksveg, 4 km riks-g/s-veg, 286 km fylkesveg i Troms og 5 km fylkes-g/s-veg  i Troms.
Veidekke fikk oppdraget i 2012 med et tilbud på 242,4 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå