Styret i NVTF Midt-Norge i sitt rette miljø. Fra venstre Svenn Pedersen, Statens vegvesen, Monica Buran, konsulentselskapet Rambøl, Jostein S. Berg, Petter Hildre, Statens vegvesen og leder Terje Simonsen fra Trondheim kommune.
Styret i NVTF Midt-Norge i sitt rette miljø. Fra venstre Svenn Pedersen, Statens vegvesen, Monica Buran, konsulentselskapet Rambøl, Jostein S. Berg, Petter Hildre, Statens vegvesen og leder Terje Simonsen fra Trondheim kommune. (Bilde: Jarle Skoglund)

Med vegfaget som møteplass

  • Nyheter

Det er gjennom Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forenings avdeling i Midt-Norge det skjer. Her møtes fagfolk som til daglig jobber med veg- og samferdsel for utveksle og diskutere spørsmål rundt faget. Foreningen har den siste tiden hatt høyt aktivitetsnivå, og leder Terje Simonsen kan skilte til mange møter også denne våren.

- Målet er at vi skal være et møtepunkt på tvers av etater og bedrifter. Her har vi medlemmer fra vegvesen, kommuner og de mange skole og forskningsmiljøene i byen, samt fra rådgivende ingeniører og entreprenører. Derfor har vi stor spennvidde i temaene vi tar opp, fra byplanlegging til vegvedlikehold.

Da Våre Veger var på besøk under ett av møtene, var det Transportmeldingen for Trondheim, og den forestående behandlingen av den, som var tema. Mellom 30 og 40 deltagere fant vegen til møtet, som denne gang var lagt på slutten av arbeidsdagen.

- I tillegg til at vi prøver å ha et møte møte i måneden, har vi gjerne en utflukt eller befaring på vårparten. I år går turen til befaring på E6 i Stjørdal, som avsluttes med omvisning og middag på Hegra festning. Disse turene er både hyggelig og populære forteller, NVTF-lederen i Trondheim.

Forsiden akkurat nå