Stig Skjøstad er administrerende direktør i NAF.
Stig Skjøstad er administrerende direktør i NAF. (Foto: Erik Norrud)

Massive bompenger i storsatsning på veg

-Igjen ser vi at det er veldig få vegprosjekter som blir gjennomført uten bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i medlemsorganisasjonen NAF.

Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023 lover oppstart og ferdigstillelse av mange viktige vegprosjekter frem mot 2023. Men bompenger er forutsetningen for å få til investeringene.
- Planen viser at behovet for nye og oppgraderte veger er stort, men vi etterlyser en debatt om hvordan vi kan finansiere dette på en bedre måte, uten at det rammer lommeboka til den enkelte ved høye bomsatser, sier Stig Skjøstad.


Foreslår vegfond for å erstatte bompenger

NAF har lagt frem en rapport som viser at det er mulig å finansiere viktige prosjekter gjennom et vegfond og en vegbank i stedet for via bompenger og bevillinger fra år til år i budsjettkampene.
- Dette er noen politikerne må ta tak i. Ambisjonene for samferdsel er høye, og behovet der ute er stort. Vi er bekymret for at bompengetrykket blir for høyt for folk når både vegstrekninger og behov i byene krever så mye bompenger, sier Skjøstad.
Det skal kreves inn 42 milliarder kroner i bompenger i seksårsperioden, og da er ikke Nye Veger sine prosjekter og byinvesteringene tatt med i regnestykket.


Vedlikehold kritisk for reiser i hele landet

Folk i hele landet kjenner på at behovet for vedlikehold på vegene er stort. NAFs undersøkelser viser at folk prioriterer vegvedlikehold høyere enn bygging av nye veger. Mye av vedlikeholdsmidlene i seksårsplanen går med til tunneler, som betyr at andre tiltak blir prioritert ned. Midler til å stanse forfallet på broene først blir prioritert etter 2023.
- Regjeringen har satt inn en stor og viktig innsats for å redusere forfallet på vegene. Likevel ser vi at det er så mye forfall på vegene at heller ikke satsningen i denne seksårsplanen er tilstrekkelig, sier Skjøstad.


Nullvisjonen kan være innen rekkevidde

God infrastruktur er viktig for å forebygge og sikre at et uhell ikke blir til en fatal ulykke. Et godt vedlikeholdt og driftet vegnett er helt sentralt i dette.
- Det er bra at Vegvesenet nå ser på nullvisjonen som et mål. Hvert eneste liv som går tapt i trafikken er en tragedie. Møtefri veg er det viktigste tiltaket for å eliminere møteulykker som ofte får alvorlig utfall, og det er et etterslep av veger som burde hatt midtdeler, sier Skjøstad.

Forsiden akkurat nå