Denne valser leveres i tre modeller - fra 13 til 16 tonn.

Cat slipper fem nye asfaltvalser

To små og tre store gjør at produktutvalget nå bedres kraftig.

Cat kaster seg inn i nye vekstklasser med de tre største av de nye asfaltvalsene, og modellbetegnelsene CB13, CB15 og CB16 tilsvarer vekten på maskinene. Disse kan leveres med et oscillerende vibrasjonssystem, som innebærer vibrasjon både i horisontal og vertital retning, og kan kjøres i ulike kombinasjoner alt etter som hvilke asfaltdekker man jobber med. Oscilliserings-teknologien ble i sin tid utviklet av Hamm, men tas nå bruk av andre siden den ikke lenger er patentbeskyttet.

 

Opplyst trommel

Det nye Cat® Compaction Control-systemet omfatter infrarøde temperatursensorer som i kombunasjon med GPS gir informasjon om temperatur på den  nylagte asfalten, antall overfarter og kompakteringsgrad, et kvalitetsdokumentasjonssystem som også norske vegmyndigher nå begynner å etterspørre i sine kontrakter.

En annen, fiffig nyhet er belsyning av trommelen, noen som gjør at føreren kan ha bedre kontakt med trommelkanten også under arbeid i mørke.

Føreren har fått bedre forhold i hytta med en konsoll som kan snus 360 grader, og ved hjelp av håndhjul kan maskinen styres når den fremre konsollen ikke er i bruk. Brukerpanelet er også blitt forenklet, slik at føreren nå bare har åtte knapper å forholde seg til.

 

Småvalser for utleieflåter

Også de mindre valsene får en modellbetegnelse som nå samsvarer med arbeidsvekten på maskinen. Nyheter her er CB 1,7 og CB 1,8 - to lette valser klar for å gjøre oppdrag på gangs- og sykkelveger, gårdsplasser og trange byrom. Maskinene er enkle i bruk, og med sitt klargjorte løftesystem er dette maskiner som er utviklet særlig med tanke på utleie.

Maskinene er utsyrt med et vibrasjonssystemet med høy amplitude, som i kombinasjon med med trommeldiameter gir høy kapasitet. Tromlene kan stilles inn med automatisk aktivering av trommelvibrering.

Forsiden akkurat nå