Avkjørselen til høyre blir fjernet når E6 får midtrekkverk. Fiborg & Sælleg Maskin ligger godt an til å få kontrakten på utvidelsen av E6. Prosjekteringen er utført av Rambøll. (Foto: Google)
Avkjørselen til høyre blir fjernet når E6 får midtrekkverk. Fiborg & Sælleg Maskin ligger godt an til å få kontrakten på utvidelsen av E6. Prosjekteringen er utført av Rambøll. (Foto: Google)

Mange vil utvide E6 i Trøndelag

Vegvesenet fikk ikke mindre enn ni anbud på utvidelse og montasje av midtrekkverk på E 6 i Nord-Trøndelag. Lavest ligger Fiborg & Sælleg Maskin fra Levanger med 48,7 millioner kroner.

Seks av de ni anbyderne kommer fra Nord-Trøndelag. Veidekke, som har driftskontrakten i området, er nr. to med 50,3 mill. Nr. tre er Austad Maskinstasjon fra Inderøy med 52,2 mill.

Ingen av de øvrige anbudene er i nærheten av det laveste. Røstad Entreprenør fra Verdal er nr. fire med 54 mill. Den videre rekkefølgen er Odd Einar Knee fra Steinkjer (55,3 mill.), Tore Løkke fra Åfjord (55,6 mill.), Brødrene Bjerkli fra Stjørdal (62,3 mill.), Maskinentreprenør Anton Letnes fra Inderøy (64,3 mill.) og M3 Anlegg fra Bodø (71,8 mill.).

Det laveste anbudet ligger litt lavere enn byggherreoverlaget.

Den aktuelle strekningen går mellom Mære og Vist lengst sør i Steinkjer kommune. I dag slutter midtdeleren på E6 på Vist. Nå skal den forlenges 2,5 km sørover. På en kilometer av strekningen blir det forbikjøringsfelt i retning nord. Her blir ny vegbredde 14,5 meter, før øvrig blir vegen 12,5 meter bred. I dag er den 10,5 meter bred.

Når midtdeleren er på plass, må avkjørsler langs E6 stenges. Det blir derfor anlagt 2,9 km kombinert gang/sykkelveg og lokalveg med en bredde på fem meter på østsiden av E6. Dessuten blir 850 meter eksisterende gang/sykkelveg utvidet til den samme bredden.

Vest for E6 blir det anlegg 1 420 meter kombinert adkomstveg og gårdsveg. På den siden går Nordlandsbanen går parallelt med E6. Tre planoverganger blir fjernet nå anlegget er fullført.

 

 

Forsiden akkurat nå