Mange vil anlegge g/s-veg i Bærum

Det er stor interesse for å legge gang/sykkelveg langs Griniveien i Bærum. 11 entreprenører har gitt anbud. Arne Olav Lund vil ha 34,335 millioner kroner og leder konkurransen, men pustes i nakken av to konkurrenter.

Syklister ser man ikke mange av her i dag. I framtida blir det flere. I bunnen av bakken blir det et kryss hvor den nye gang/sykkelvegem fortsetter til venstre langs Griniveien.
Syklister ser man ikke mange av her i dag. I framtida blir det flere. I bunnen av bakken blir det et kryss hvor den nye gang/sykkelvegem fortsetter til venstre langs Griniveien. Bilde: Anders Haakonsen
15. mai 2017 - 02:10

1,9 prosent skiller de tre laveste anbudene. Kaare Mortensen holder andreplassen med 34,637 mill., foran Aktiv Veidrift som vil ha 34,991 mill.

Fra nr. tre til nr. fire er det er langt sprang. HAG Anlegg har gitt et anbud på 39,641 mill. Deretter følger Marthinsen & Duvholt (39,663 mill.), Isachsen Anlegg (39,725 mill.) og (Hagen Maskin (39,789 mill.). De øvrige anbyderne ligger over 46 millioner kroner.

Griniveien har status som fylkesveg 168. Strekningen som skal få gang/sykkelveg er 1 100 meter lang og går mellom Eiksveien og Fossumveien, som ligger like ved grensen mot Oslo.

 

Ny undergang erstatter den gamle

Oppdraget omfatter også anlegg av en rundkjøring i krysset mellom Griniveien og fylkesveg 610, Vollsveien. I dag møtes de to fylkesvegene i et kanalisert T-kryss.

Like ved rundkjøringen skal det støpes en undergang for myke trafikanter under Grineveien.

Den erstatter nåværende undergang som gir adkomst til en golfbane og en turveg.
Entreprisen omfatter også anlegg av to midlertidige omkjøringsveger som blir benyttet når rundkjøringen blir anlagt.

 

Sammenhengende g/s-veg

Som vanlig er når det anlegges veger i sentrale strøk, har kommunen hevet seg på. En 90 år gammel 300 mm vannledning som krysser Griniveien skal skiftes ut. Denne jobben inngår i entreprisen.

Norconsult har lagd byggeplanen og konkurransegrunnlaget. Hensikten med prosjektet er å bedre sikkerheten og legge forholdene til rette for at flere skal kunne gå og sykle.

I dag må myke trafikanter følge lokalveger mellom Fossumveien og Eiksveien. Den nye gang/sykkelvegen vil gi et sammenhengende tilbud langs Griniveien. Den vil ligge parallelt med kjørebanen på hele strekningen. Østre endepunkt blir ved brua som krysser Lyaskerelva ved grensen mot Oslo. Herfra går det fortau videre østover.

 

Eiksveien stenges

Ved det vestre endepunktet blir Eiksveien stengt for biltrafikk ved Griniveien. Her skal det etableres en snuplass. I den forbindelsen blir nåværende gang/sykkelveg justert noe.

Prosjektet finansieres av Akershus fylke, men Bærum kommune betaler for vannledningen.

Ved årsskiftet 2018/2019 skal veganlegget være klart til bruk.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.