Fra markedsdialogen som ble arrangert 6. juli, og hvor 30 representanter fra 16 ulike entreprenør- og konsulentselskaper deltok.
Fra markedsdialogen som ble arrangert 6. juli, og hvor 30 representanter fra 16 ulike entreprenør- og konsulentselskaper deltok. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Rassikring

Lyser ut tunnelprosjektet mellom Heilevang og Hestvika på fv 609

Rassikringsprosjektet har et kostnadsanslag på mellom 700 millioner og en milliard kroner.

Det er Vestland fylkeskommune som nå forhåndsannonserer at prosjektet på fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde kommer ut på anbud i månedsskiftet september/oktober.

– Det har vært stor interesse rundt prosjektet, det så vi da vi arrangerte markedsdialog tidligere i sommer, sier prosjektleder Jon Harald Huseklepp i Vestland fylkeskommune.

Konkurransegrunnlaget er nå til intern kontroll i fylkeskommunen, før det om få uker blir presentert for markedet.

Selve utlysningen skal gjennomføres som konkurransepreget dialog, en anbudsform som fremmer dialog og samspill mellom byggherre og entreprenør.

Målet er at oppdragsgiver og leverandør sammen skal finne løsninger som best løser oppdragsgiver sine behov. Valg av rett entreprenør skal ikke bare gjøres på basis av pris, men også planer for organisering og gjennomføring av prosjektet.

Byggherren har estimert kostnaden på prosjektet til mellom 790 og 1050 millioner kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå