Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det bygges bygges ei gangbru høyt oppe i fjellsiden på Løvstakken.
Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det bygges bygges ei gangbru høyt oppe i fjellsiden på Løvstakken. (Illustrasjon: Bergen kommune)

Lyser ut byggingen av gangbru høyt oppe i fjellsiden på Løvstakken i Bergen

Bymiljøetaten i Bergen er i gang med de siste etappene av Løvstien, en ny turvei som er planlagt oppe i Løvstakken fra Langegården til Riplegården ved Melkeplassen .

Nå har Bergen kommune ved Bymiljøetaten lyst ut den siste etappen på delstrekning fire på prosjektet som er blitt bygget ut trinn for trinn. Første etappe sto ferdig i 2009.

  Foto: Jarle Skoglund

Nå er entreprenørarbeidet for å bygge ei bru langs turveien Løvstien lyst ut. Den skal bygges mellom brukar for turvei entreprise 1 og brukar for turvei entreprise 3. Arbeidene omfatter også fjellsikring, wirenett/sikringsnett, benker mm.

Brua blir 383 meter lang, og skal utføres som tre- og stålkonstruksjon. Det skal bygges seks rasteplasser langs brukonstruksjonen, hvor man virkelig kan nyte utsikten fra Løvstakken og ut over Vestlandets hovedstad.

Ved rasteplassene skal det settes opp effektbelysning, og det blir belysning langs strekningen. Master og armatur skal ha samme design som eksisterende veibelysning.  Entreprise 1 og 3 er under bygging, og vil stå ferdig i løpet av 2021.

Skisse av den planlagte brua på Løvstien i Bergen. Illustrasjon: Bergen kommune

Arbeidene skal utføres som del av en totalentreprise etter NS 8407, og skal omfatte alle arbeider fra videre dimensjonering ved prosjektering og frem til komplett ferdig konstruksjon.  

Det er utført dimensjonering av brokonstruksjonens hovedbæresystem, men detaljprosjektering av knutepunkter, fundamentpunkter og øvrige innfestingspunkter gjenstår.

Tilbudsfrist for totalentreprisen er satt til 3. september.

Les også

Forsiden akkurat nå