Fra Østre Aker vei i Oslo
Fra Østre Aker vei i Oslo (Foto: NTB Scanpix)

Luften er bedre: Miljøfartsgrensen i Oslo avvikles midlertidig

Det er målt lavere nivåer av svevestøv i Oslo. Dermed fjernes miljøfartsgrensen på flere veier.

Den midlertidige avviklingen starter mandag 28. januar.

– Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen, og da er det viktig at vi har den når det er mest nødvendig, og at vi avvikler den når det ikke er behov for den, sier overingeniør Henrik N. Mikkelsen i Statens vegvesen.

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i hovedstaden. Nå avvikles tiltaket midlertidig fordi det i en lengre periode har vært lavere nivåer av svevestøv enn det har vært hittil i sesongen.

– Vi vurderer behovet for miljøfartsgrense løpende, og vil innføre tiltaket for en ny periode dersom luftkvaliteten i Oslo tilsier at det er behov for det, sier han.

Miljøfartsgrensen avvikles på følgende strekninger:

* Rv 4 Sinsen-Grorud

* Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen

* E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 6.00-22.00)

* Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen på disse strekningene justeres da fra 60 til 70 eller 80 km/t.

Forsiden akkurat nå