Lokal kamp om fylkesveg i Vesterålen

35 millioner skiller billigste og dyreste anbyder på oppgradering av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Lavest er Thore Magnussen og Sønn AS med et tilbud på 76 mill kroner.

Snart starter arbeidet med fv 51 mellom Sortland og Risøyhamn.
Snart starter arbeidet med fv 51 mellom Sortland og Risøyhamn. Bilde: Google
22. aug. 2016 - 10:41

Oppdragets størrelse og karakter har gjort at mange lokale entreprenører har lagt inn anbud, og av de åtte entreprenørene er det bare Hæhre som ikke har lokal forankring.

Her er tilbyderne sortert etter beløp:'

Thore Magnussen og Sønn AS                  kr   76 693 494,69
Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS    kr   87 403 557,50 
 Ottar Bergersen og Sønner AS               kr   89 669 252,05 
Taraldsvik Maskin AS                                kr   91 186 798,75 
Alf Brekken og Sønner AS                         kr   93 744 735,00
Hære Entreprenør AS                      kr   98 942 531
M3 Anlegg AS                                     kr 106 354 454
Rolf Jørgensen AS                             kr 111 673 473

 

Fylkesvegen mellom Sortland og Risøyhamn preges i dag av smal kjørebane. Midtlinje savnes på hele strekningen Sortland-Risøyhamn. Dessuten er den i dårlig forfatning, stikkrennene er slitt, og det er mye telehiv. Tilbudet til myke trafikanter er bedrøvelig. Bare nærmest Sortland er det avsatt plass til dem.

Utbedringen er planlagt i fem etapper. Den første som skal tas går under betegnelsen delstrekning B. Den er 4,6 km lang og går mellom Holmen og Maurnes i Sortland kommune.

Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter. Hele strekningen får gang/sykkelveg. Selv om det er tett randbebyggelse på en del av strekningen, er myke trafikanter henvist til vegkanten i dag.

I august 2018 får de det mye bedre. Da blir den første delstrekningen fullført.Den som får kontrakten skal sprenge 18 000 kbm, skifte ut 54 stikkrenner, montere 1 800 meter rekkverk og sette opp 99 gatelys.

- I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekninga har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.