Langs deler av Tønsvikvegen er det randbebyggelse på begge sider. Her kommer det fortau på høyre side av kjørebanen. (Foto: Google).
Langs deler av Tønsvikvegen er det randbebyggelse på begge sider. Her kommer det fortau på høyre side av kjørebanen. (Foto: Google).

Lokal dominans i Tromsø

7 entreprenører har meldt sin interesse for å bedre forholdene for fotgjengere og syklister langs fv 53 i Tromsø. Det laveste anbudet er gitt av Vei & Tunnelservice. Det er på 21,656 millioner kroner.

Entreprenøren som leder konkurransen holder til i Tromsø. Det gjør også Transportsentralen AL, som holder andreplassen med et anbud på 24,364 mill.

Alle de øvrige anbyderne holder til i Troms eller Nordland. Norvald Jørgensen fra Lenvik er nr. tre med 25,420 mill., fulgt av Thore Magnussen & Sønn fra Vestvågøy (25,525 mill.), Grav & Spreng fra Tromsø (25,556 mill.), Alf Brekken og Sønner fra Vestvågøy (27,123 mill.) og Efa Transport fra Nordreisa (32,338 mill.).

Fylkesveg 53 er også kjent som Tønsvikvegen. Den følger østsiden av Tromsøysundet nordover fra Tromsdalen. Utbyggingen skal foregå mellom Skjelnan og Movika. Nærmest Skjelnan i sør blir det et 300 meter langt fortau. Nord for dette blir det en 550 meter lang gang/sykkelveg. Fortauet og gang/sykkevegen skal ligge på østsiden av vegen.

Behovet for et bedre tilbud for myke trafikanter på fylkesveg 53 er udiskutabelt. Det er sammenhengende randbebyggelse på minst en side av vegen på nesten hele den aktuelle strekningen. På deler av den er det randbebyggelse på begge sider.

Sweco har stått for prosjekteringen. Entreprisen omfatter også arbeid på kjørebanen. Deler av den har ikke tilstrekkelig bredde og må utvides til 6,5 meter.

For øvrig skal den som får kontrakten etablere nytt veglysanlegg med 23 lysmaster, legge 10 km trekkerør under fortauet og gang/sykkelvegen, skifte ut 280 meter stikkrenner, etablere tre trekkekummer og 12 slamavskillere, sette 400 meter kantstein og montere 3 300 kvm støyskjermer og 18 trafikkskilt.

Jobben må være gjort innen 1. desember.

Forsiden akkurat nå