Lokal dominans i Dokka

Lokale entreprenører dominerer kampen om en kontrakt i 40-millionerklassen på riksveg 33. Oppdraget består i å utbedre en fem km lang strekning mellom Odnes og Sollien sør for Dokka i Oppland. Bragerhaug & Beitostølen fra Leira i Valdres ligger best an med et anbud på 39,608 millioner kroner.

Magne Sveen fra Raufoss ligger nærmest med 43,24 mill., fulgt av Valdres Anlegg, også fra Leira, med 44,8 mill. Eneste riksentreprenør som deltar er Mesta, som vil ha 45,032 millioner for jobben. Siste anbyder er Brødrene Gulbrandsen fra Lena på Toten med et anbud på 49,173 mill. Ytterligere tre entreprenører fikk konkurransegrunnlaget uten å gi pris.

På halvparten av strekningen skal det anlegges ny veg helt utenom nåværende trasé. På den andre halvparten skal dagens trasé utbedres, dessuten skal det skal anlegges gang/sykkelveg parallelt med kjørevegen, og bolighus langs vegen skal isoleres mot støy.

Vedståelsesfristen går ut 27. april. Vegvesenet håper på anleggstart en måned senere. Prosjektet er kostnadsberegnet til 55 millioner kroner. Hvis Stortinget gir tilstrekkelige bevilgninger i neste budsjettår, kan alt være ferdig i oktober 2007.

Forsiden akkurat nå