Den røde ellipsen ved vestre ende av rullebanen markerer det farlige Flyplasskrysset. Innen 1. november neste år er det bygd om.
Den røde ellipsen ved vestre ende av rullebanen markerer det farlige Flyplasskrysset. Innen 1. november neste år er det bygd om. (Bilde: Statens vegvesen)

Liten interesse for Flyplasskrysset

Interessen for å bygge om Flyplasskrysset i Kristiansund er ikke overveldende. Bare tre entreprenører har gitt anbud. Norwegian Rock Group (NRG) fra Nord-Aurdal leder konkurransen.

16,276 millioner kroner er det laveste anbudet på. Mekvik Maskin fra Kristiansund ligger på andreplass med 16,899 mill. Vatn Maskinstasjon fra Tingvoll vil ha 18,077 mill.

Flyplasskrysset er et ulykkesbelastet T-kryss mellom riksveg 7 og fylkesveg 681. Det skal bygges om til en rundkjøring. I forbindelse med ombyggingen må entreprenøren justere 250 meter av riksveg 7 og 100 meter av fylkesveg 681.

Oppdraget er en totalentreprise, men jobben blir ikke så omfattende som den vanligvis blir når denne entrepriseformen benyttes. Vegvesenet var godt i gang med prosjekteringen da man bestemte seg for å la entreprenøren gjøre resten av jobben. Dermed er mange kort lagt.

Fra krysset er det kort avstand til Kristiansund lufthavn. Innflygningssonen ligger over krysset. En del av arbeidet må derfor samkjøres med Avinor.

Ombyggingen må være fullført innen 1. november neste år.

Forsiden akkurat nå