Nederst på bildet ser man hvordan fylkesveg 43 gjennom Farsund vil se ut i mai 2017. (Ill.: Statens vegvesen)
Nederst på bildet ser man hvordan fylkesveg 43 gjennom Farsund vil se ut i mai 2017. (Ill.: Statens vegvesen)

Lindland Maskin lavest i Farsund

Fem entreprenører vil oppgradere fylkesveg 43 gjennom Farsund. Lindland Maskin fra Lyngdal har gitt et anbud på 34,3 millioner kroner. Det holder til en klar ledelse.

Anbudskonkurransen følger det mønsteret som har blitt vanlig når det gjelder jobber i denne størrelsen: Deltakerne kommer ikke langveisfra. Alle fem anbydere har hovedkontor i Vest-Agder eller Sør-Rogaland.

Brødrene Thorkildsen fra Farsund holder andreplassen med et anbud på 40,6 mill, tett fulgt av Bertelsen & Garpestad fra Egersund, som vil ha 40,9 mill. De to siste er Risa fra Hå (45,5 mill.) og Repstad Anlegg fra Søgne (46 mill.). Byggelkeder Grund Dalen i Region sør er godt fornøyd med konkurransen og prisene.

 

Hovedkorridor gjenom byen

Den aktuelle strekningen er en kilometer lang. Den skal oppgraderes og utvides for å bli hovedkorridor for trafikk gjennom Farsund.

Fylkesveg 43 er den eneste vegen med fylkesvegstatus gjennom bybeggelsen i Farsund, men det er ikke den eneste vegen som benyttes til gjennomgangstrafikk mellom øst og vest. Det er blant annet mye tungtrafikk til og fra aluminiumsindustrien som ofte benytter andre gater som ikke er egnet for slik trafikk. Vegvesenet håper at oppgraderingen vil få flere til å bruke fylkesveg 43.

 

Hus rives og flyttes

Oppgraderingen medfører at vegen blir bredere enn nå. Å utvide en veg gjennom en sørlandsby er ingen enkel oppgave. Mye penger må brukes på å skaffe seg areal for utvidelsen. Fire hus skal rives og et hus flyttes. Det siste er et krav fra fylkeskonservatoren. Flere støttemurer må også flyttes. Dessuten skal noen avkjørsler stenges.

Prosjektet dreier seg ikke bare om framkommelighet, men også om sikkerhet. Fortauet på den ene siden av vegen skal bli 2,5 meter bredt på hele strekningen. I dag er det vesentlig smalere noen steder. Skillet mellom myke trfikanter og motorisert trafikk blir tydeligere ved at kantparkeringen reduseres og at krysningspunktene blir tydelige.

Forsterkningslaget skal skiftes ut på hele strekningen. Det skal også legges nye kommunale VA-ledninger. Innen 1. mai 2017 må jobben være gjort.

Prosjekteringen er utført av Rambøll.

Forsiden akkurat nå