Lemminkainen må nedbemanne
(Bilde: tomas@icu.no)

Lemminkainen må nedbemanne

170 ansatte innenfor asfaltvirksomheten i Norge og Sverige må bort, ifølge en pressemelding fra hovedkontoret i Finland.

-Selv om utsiktene både i det norske og det svenskemarkedet er gode, må Lemminkainen redusere kostandene for å bli mer konkurransedyktig, heter det i en pressemelding fra Lemminkainens hovedkontor i Finland.

Pålegget fra de finske eierne innebærer at det tilsammen skal spares rundt 50 millioner kroner i Norge og Sverige, og det betyr at omlag 170 årsverk må bort. Nyheten ble kjent i de berørte datterselskapene i går, og forhandlinger med ansatte og organisasjoner har allerede startet opp.

 

Storfusjon i morselskapet

i juni kom meldingen om at Lemminkainen OY og byggselskapet YIT går sammen for å lage et sterkere og mindre konjunkturfølsomt konsern. Den nye konstellasjonen blir en kjempeaktør i det norsdiske bygg- og anleggsmarkedet med en samlet omsetning på 3,4 milliarder Euro.

Det er i forbindelse med denne fusjonen at morselskapet nå skjerper kravene til lønnsomhet i datterselskapene.

Årsresultatene i Lemminkainen Norge har svingt fra et overskudd på 45 milioner kroner i 2014, til underskudd på 22 millioner i 2015 og et beskjedent overskudd i fjor på 3 millioner kroner.

 

Omsetningen har gått ned

Samtidig har omsetningen gradvis gått nedover, fra 2,3 milliarder kroner i 2014 til 1,7 milliarder kroner i 2016. 

I dag har Lemminkainen Norge rundt 550 medarbeidere innen tre forretningsområder,  asfalt, pukk og grus og ordinær entreprenørviskomhet. Asfaltvirksomheten representerer størst omsetning for Lemminkainen Norge.

Det har ikke lykkes Våre Veger å få kommentarer på hvordan nedbemanningen vil berøre virksomheten i Norge.

Forsiden akkurat nå