Rasoverbygget i bakgrunnen er modent for utskifting. Fanggjerdet i forgrunnen er ikke effektivt nok. Lemminkäinen leder konkurransen om å drive tunnelen som skal løse problemene.
Rasoverbygget i bakgrunnen er modent for utskifting. Fanggjerdet i forgrunnen er ikke effektivt nok. Lemminkäinen leder konkurransen om å drive tunnelen som skal løse problemene. (Bilde: Jon Harald Huseklepp)

Lemminkäinen leder ved Stad

Et anbud på 62 millioner kroner gir Lemminkäinen en ledelse på vel 6 prosent i kampen om en rassikringstunnel i Selje kommune. Ytterligere fem entreprenører har meldt sin interesse for jobben.

Kleivetunnelen er navnet. Den inngår i fylkesveg 633 og ligger ytterst mot havet noen få kilometer fra Stad. Lengden er 570 meter.

Flage Maskin fra Voss holder andreplassen med et anbud på 65,8 mill.

Øvrige anbydre er:

Kruse Smith                                          68,6 mill.
Aldesa Construcciones fra Spania    75,7 mill.
Strabag AG fra Østerrike                    83,6 mill.
Leonhard Nilsen & Sønner                 85,9 mill.

Vegen er sikret med to rasoverbygg med en samlet lengde på 58 meter. Mellom dem står et fanggjerde. Dette er ikke en holdbar løsning. Rasoverbyggene er gamle og i dårlig forfatning. Fanggjerdet fungerer ikke etter hensikten. Stein har falt over gjerdet flere ganger.

Kleivetunnelen får profil T5,5 med en møtenisje på T8,5. Den går i kurve, så det blir ikke stoppsikt. Tunnelen blir derfor lysregulert. Sensorer vil oppdage et kjøretøy og gi rødt lys for motgående trafikk.

Tunnelen skal sikres permanent med 4 000 bolter og 1 800 kbm sprøytebetong. Vann- og frostsikring vil dekke 5 100 kvm.

25 000 kbm skal tas ut fra tunnelen og 3 500 kbm fra forskjæringene. 10 000 kbm vil bli brukt på anlegget, resten blir lagt i deponi.

I tillegg til driving og sikring av tunnelen omfatter oppdraget støp av to 13 meter lange portaler, anlegg av 300 meter veg i dagen, oppføring av et teknisk bygg og riving av rasoverbyggene. Rekkverk og asfalt på nåværende veg skal også rives og fjernes.

I oktober neste år må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå