NYHETER

Ledelse til T. Stangeland Maskin

T. Stangeland Maskin fra Sola leder kampen om anlegg av 1 950 meter gang/sykkelveg i nabokommunen Sandnes. Det laveste anbudet er på 16,431 millioner kroner. Seks lokale entreprenører ga pris.

Her ser det ut til at forholdene ligger godt til rette for å etablere gang/sykkelveg til høyre for kjørebanen, men det er ikke så lett som det ser ut til. Feltet uten vegetasjon er en betongplate fra krigens dager som må fjernes. (Foto: Google)
Her ser det ut til at forholdene ligger godt til rette for å etablere gang/sykkelveg til høyre for kjørebanen, men det er ikke så lett som det ser ut til. Feltet uten vegetasjon er en betongplate fra krigens dager som må fjernes. (Foto: Google)
6. juli 2012 - 09:24

Nest lavest ligger Bjelland fra Klepp (17,174 mill.). Deretter følger Vassbakk & Stol fra Karmøy (17,9 mill.), Nordbø Maskin fra Stavanger (18,425 mill.), Rygg Maskin fra Randaberg (19,680 mill.) og Risa fra Hå (20,804 mill.). Det laveste anbudet ligger litt i underkant av byggherreoverslaget.

 

I Sandnes kommune

Gang/sykkelvegen skal gå langs fylkesveg 443 mellom Løwenstrasse og Varabergvegen. Fylkesveg 443 er også kjent som Forusbeen. Nesten hele strekningen ligger i Sandnes kommune, men lengst i vest er det noen meter i Sola kommune.

Til tross for en årsdøgntrafikk på over 10 000 på deler av strekningen er det ikke avsatt plass til myke trafikanter på Forusbeen i dag. Når det nye anlegget blir ferdig om et år, får gående et 1,95 meter bredt fortau og syklende får en 2,75 meter bred sykkelbane.

 

400 m ny veg

Utvidelsen vil skje på nordsiden av kjørebanen. Her ligger det en betongplate fra krigens dager. Den er ikke armert og i dårlig forfatning. Fjerning av platen inngår i entreprisen.

Oppdraget omfatter også anlegg av 400 meter ny adkomstveg til boliger som mister sin nåværende adkomstveg i forbindelse med stenging av en lokalveg.

 

 

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.