Erling Reinslett i front foran et av studentkullene innen drift og vedlikehold for noen år siden.
Erling Reinslett i front foran et av studentkullene innen drift og vedlikehold for noen år siden. (Foto: Jarle Skoglund)

Lærer drift og vedlikehold på nett

Norges Arktiske Universitet i Narvik underviser sine studenter i drift og vedlikehold av veger etter modellen Service Management Method. Eller på norsk: selvgående studenter.

 

-Siden Karl Melby startet denne kursserien i 1991, har ca 900 studenter fra hele landet gjennomført kurset, enten som ordinært høgskole/universitetskurs eller som etterutdanning (EVU). Et år hadde vi en deltaker som satt i Brasil. Kursene er gjennomført under rammeavtalen mellom HiN og Vegforvaltningen. Etter fusjonen i 2016 med UiT gjennomføres kurset under rammeavtalen mellom Norges Arktiske Universitet og Statens vegvesen - region Nord.

Det forteller Erling Reinslett, professor og fortsatt aktiv ambassadør for vegfagene ved Norges Arktiske Universitet i Narvik. Allerede i 1996 startet skolen med fjernundervisning via video, og fra 2005 foregikk dette på nett.

Og neste kurs starter 22.august 2018.

 

Selv ansvarlig for egen læring

-I den tradisjonelle, gammeldagse skolemodellen går kunnskapen til eleven gjennom kunnskapsformidler/lærer som også har ansvar for elevens læring.  I opplegget "Servise Magement Method" er studenten selv ansvarlig for egen læring og må være aktivt på kompetansesøk slik at beskrevne læringsmål kan nås. Her skjer det meste av kompetanseoverføringen i å vise, eller veilede, hvor studentene finner stoffet i kompetansebasen og klargjøre hva de skal gjøre, forteller Reinslett.

Læringsprosessen er dermed flyttet fra passivt mottak av kunnskap til aktiv deltakelse med utforming av problemstillinger, presentasjon og kvalitetsvurdering av eget arbeid slik de vil møte det i det virkelige arbeidsliv.

Kvalitetsvurderer selv egen sin eksamen

Det betyr at studenten selv kvalitetsvurderer eget arbeid, lager forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag  og får utplukk av disse oppgavene til eksamen som er kvalitetssikret og bearbeidet av kompetanseveileder og sensor. Og ikke nok med det; studenten kvalitetsvurderer selv egen sin eksamensbesvarelse.

 

Her er noen tilbakemeldinger fra studenter som selv har brukt metoden:

 

Et nyttig fag. Jeg har fått med meg mye gjennom arbeid med stoffet, utenom akkurat eksamenstiden. Det kan jeg ikke nødvendigvis si om andre fag, der man pugger informasjon for en eksamen, og glemmer en stor del av det etterpå. Jobber man med noen ting skriftlig, så sitter informasjonen bedre.

 

Læringen har overgått mine forventninger til et nettkurs! Målet mitt var å bli kjent med hvordan veger og gater driftes og bygges, samt hvilke fagbøker/håndbøker som er gjeldene og hvordan man kan bruke disse som et verktøy. Ved å måtte levere inn oppgaver om sentrale emner hver uke ble man "tvunget" (er jo selvvalgt å ta kurset) til å lære seg om de ulike emnene slik at man ble i stand til å skrive oppgaven, og da lærte jeg mer enn jeg hadde trodd. Kanskje vurdere å sette siste frist for innlevering av hele rapporten til 22.des istedenfor 24.des? Perfeksjonist som jeg er ble jeg sittende å rette helt frem til fristen...

 

Har lært en ny metode å jobbe på, hvor man selv setter seg inn i pensum og vurderer hva som er det viktigste.

 

Den delen der man skal evaluere sin egen eksamensbesvarelse opp mot et løsningsforslag er jo litt artig og en ny vri. Jeg tror man kan få seg en aha-opplevelse der og oppleve at ting "sitter" bedre etter å ha gjort denne evalueringen.

 

Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til andre som jobber og vil ta dette ved siden av for å øke sin egen kunnskap om emnet! Det er et krevende kurs med alle innleveringene, men det er overkommelig for den som er motivert.

Det har vært positivt å kunne ta dette over nett, slik at det ikke har gått for mye utover arbeidshverdagen. Det kunne vært positivt å hatt klasseundervisning som sendes via nett, slik at man kan få en større forståelse og bredere innlæring av fag. 

Forsiden akkurat nå