– Kutt i driftskreditten påvirker ikke Nye Veiers veiprosjekter
(Foto: Henrik Jonassen/SD)

– Kutt i driftskreditten påvirker ikke Nye Veiers veiprosjekter

Nye Veier fikk kuttet en driftskreditt på 900 millioner kroner i budsjettforliket med SV, men den kreditten var kun gitt for gjennomføringen av Ringeriksbanen.

I et svar på spørsmål fra representanten Frank Sve opplyser samferdslesminister Jon- Ivar Nygård at driftskreditten på tilsammen 1 milliard kroner ble gitt i forbindelse med selskapet sitt arbeid med Ringeriksbanen, som er en del av fellesprosjektet Ringeriksbana og E16 Skaret–Høgkastet–Hønefoss.

– I store prosjekter som Ringeriksbanen kan det oppstå betydelige svinginger i behovet for bevilgninger underveis i gjennomføringsfasen. Driftskredittordningen skal bidra til at selskapet har tilstrekkeleg likviditet til å håndtere løpende utbetalinger i gjennomføringsfasen og må betales tilbake i løpet av 12 månader. Dette gir Nye Veier tilsvarande fleksibilitet på baneprosjektet som de har i veiprosjekt, der de har mulighet til å trekke på bompengelån. Driftskreditten ble i tråd med det som er opplyst i Prop. 2 S (2021–2022) satt inn på ein ikke-renteberande konto i Norges Bank til det er bruk for den. En reduksjon av driftskreditten påvirker ikke de andre prosjektene til Nye Veier, sier Nygård i sitt svar.

Les også

Forsiden akkurat nå