Det er bratt terreng ved begge landkarene til Østre Trøsken bru.
Det er bratt terreng ved begge landkarene til Østre Trøsken bru. (Foto: Viken fylkeskommune)

Kun Consolvo vil utbedre denne brua på fylkesvei 114 i Viken

Bare ett tilbud ble levert på denne brujobben.

Viken fylke kom tidlig i mai med den nye kontrakten Fv. 114 Østre Trøsken bru Forsterkning og rehabilitering.

Brua ligger i Sarpsborg kommune, og er ei bjelkebru i stål med betongdekke uten samvirke.

Da tilbudsfristen var ute var det kun Consolvo som hadde gitt pristilbud, og det er på 17.444.473 kroner eks. mva.

Kontrakten innebærer å forsterke brua til Bk 10/60 ved å etablere samvirke mellom
betongdekket og stålbjelkene i midtspennet, og å forsterke stålbjelkene ved akse 2 og 3,
underflensen i felt 2-3 og eksisterende bjelkeskjøter i felt 2-3. Kontrakten omfatter også
overflatebehandling på nye stålforsterkninger og på eksisterende stål i de områdene som skal forsterkes.

Hvis fylket signerer kontrakt med Consolvo, så skal arbeidet være ferdig 4. juli 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå