Det er på strekningen mellom Kvenvik og Hjemmeluft Riksantikvaren har bedt om tiltak.
Det er på strekningen mellom Kvenvik og Hjemmeluft Riksantikvaren har bedt om tiltak. (Statens vegvesen)

Riksantikvaren ber Vegvesenet bygge om ny E6-parsell i Alta

– Bør skje så fort som mulig.

Det er den nye E6-strekningen mellom Kvenvik og Hjemmeluft som har blitt hodebry for både Statens vegvesen og Riksantikvaren.

Vegstrekningen ble fullført i 2014, og går rett ved grensa til verdensarvområdet, som inneholder over 6 000 år gamle helleristninger. 

Strekningen ble fullført uten innsigelser, men etter at Riksantikvaren mottok en dispensasjonssøknad som gjelder neste parsell som er den planlagte avlastingsvegen på E6 mellom Hjemmeluft og Alta sentrum, begynte snøballen å rulle. 

– Veldig synlig

Line Bårdseng er senoirrådgiver hos Riksantikvaren, og forteller at den nye E6-parsellen som allerede er bygf er veldig synlig fra verdensarvområdet. 

Riksantikvaren og Statens Vegvesen er enige om en plan for avbøtende tiltak på strekket. Førtnevnte er derfor opptatt av at Statens vegvesen nå får gjort et kostnadsoverslag, og får satt i gang med dette så fort som mulig. 

– Det er viktig for oss at vi holder saken varm. Nå kommer sommersesongen snart, og da er det veldig mange turister i området forteller hun. 

Mangler penger

Problemet er at denne parsellen allerede er fullført. Dermed finnes det ingen penger til slike endringer per nå. 

– Selve utføringen av endringene blir vi nok enige om, men det er ikke penger på budsjettene i og med at det er et avsluttet prosjekt, forteller avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen region nord, Stein Johnny Johansen. 

Han forteller videre at de allerede har utarbeidet noen skisser for å bøte på innsigelsene fra Riksantikvaren. 

– Dette går ut på å flytte noen lysanlegg, gang og sykkelveger og bygge en mur. forklarer han. 

Johansen skriver i en epost til Riksantikvaren at de har henvendt seg til Vegdirektoratet med spørsmål på hvordan denne saken skal håndteres videre, men at de ikke har fått svar derfra ennå. 

Sees under ett

Hva gjelder neste steg på strekningen. Altså avlastingsvegen mellom Hjemmeluft og Alta sentrum, har Vegvesenet allerede presentert avbøtende tiltak i forhold til verdensarvområdet. 

Statens vegvesen har i prosessen rundt den ferdige parsellen stilt spørsmål om hvorfor Riksantikvaren har kommet på banen etter at den strekningene ble fullført, da de anser dette som to forskjellige prosjekter. 

Riksantikvaren mener at parsellene må sees under ett. De har likevel gått med på at reguleringsplanen for neste parsell kan legges ut til offentlig ettersyn.

De avbøtende tiltakene på vegen som allerede er bygd, er en egen sak som nå følges opp, mener de.

Neste parsell er en avlastingsveg fra Hjemmeluft til Alta sentrum. Denne reguleringsplanen er ikke lagt ut for offentlig ettersyn ennå. Bilde: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå