Bomstasjonen på Bergsøya skal stå fram til 1. desember. Deretter blir den revet, og en rundkjøring blir etablert på samme stedet. Hengebrua i bakgrunnen er Gjemnesssundet bru. (Foto: Google)
Bomstasjonen på Bergsøya skal stå fram til 1. desember. Deretter blir den revet, og en rundkjøring blir etablert på samme stedet. Hengebrua i bakgrunnen er Gjemnesssundet bru. (Foto: Google)

Krysset ved Krifast-bommen bygges om

Når innkrevingen på Krifast-bommen opphører, blir området tatt i bruk for andre formål. I den forbindelsen må det gjennomføres en omfattende ombygging. De som har lyst på jobben, må gi anbud innen 13. november.

Krifast-bommen ble etablert da Kristiansund fikk sin fastlandsforbindelse i august 1992. Den står ved krysset mellom riksveg 70 og E 39 på Bergsøya i Gjemnes kommune. 1. desember er innkrevingen over og bomstasjonen blir nedlagt og fjernet.

Området ble opprinnelig regulert slik at alle som passerer krysset må kjøre gjennom bomstasjonen. Krysset er derfor mer omfattende enn trafikkmengden tilsier. Etter ombyggingen blir det redusert til en rundkjøring. I nærheten av den skal det etableres en busstasjon og en kontrollplass for lastebiler.

Busstasjonen får venterom med toaletter for passasjerene og skjul for sykler. Det blir plattform for fire busser, men det blir plass til flere hvis det skulle bli behov for det.

Kontrollplassen får vekt, utstyr for testing av bremser og et kontorbygg på 80 kvm.

Entreprisen omfatter oppføring av begge bygningene og levering og montering av alt teknisk utstyr. Videre skal to ramper i det nåværende krysset fjernes og terrenget skal tilbakeføres til sin opprinnelige form i den grad det er mulig. Det samme skal gjøres med en kort strekning av riksveg 70 som ikke får noen funksjon etter ombyggingen. Når anleggsarbeidet er fullført, skal området beplantes. Grøntarealet vil dekke 17,5 mål.

Den som får kontrakten skal også reparere plastringen på en sjøfylling for riksveg 70 på Bergsøya.

Statens vegvesen har utført prosjekteringen med assistanse av Cowi for elektroarbeid i forbindelse med veglys. Jobben må fullføres innen 4. oktober neste år.

 

Forsiden akkurat nå