I dag signerte utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik (til høyre) og Bjørn Velken fra Kruse Smith AS kontrakten om å bygge den neste etappen på Sykkelstamvegen. Som vanlig i disse tider ble kontrakten signert elektronisk via Teams.
I dag signerte utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik (til høyre) og Bjørn Velken fra Kruse Smith AS kontrakten om å bygge den neste etappen på Sykkelstamvegen. Som vanlig i disse tider ble kontrakten signert elektronisk via Teams. (Foto: Statens vegvesen)

Kruse Smith fikk 100-millionersoppdrag på Sykkelstamvegen

I dag signerte utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik kontrakt med Kruse Smith for å bygge den neste etappen på Sykkelstamvegen.

 

Det var tre tilbydere, der Kruse Smith AS hadde det laveste tilbudet på 103.212.460 krone. AF Bjelland/SV Betong ANS hadde det nest laveste tilbudet på 117.212.857 kroner. Deretter fulgte Nordbø Maskin AS med et tilbud på 130.596.832 kroner.

Prosjektet er på 1,7 km og strekker seg fra Asser Jåttens vei i sør til Auglendstunellen i nord.

– Vi forserer denne etappen for å ikke forsinke Rogaland fylkeskommune sin bygging av kollektiv trasé til det nye sykehuset på Ullandhaug. Det er også viktig å bli ferdig med sprengningsarbeidene før sykehuset starter testing av sensitivt utstyr, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy.

Det skal bygges bru over E39 ramper v/Nesbuveien, langs eksisterende motorveibruer, samt ei bru over E39 for Bymiljøpakken som skal koble Sørmarka Øst-Vest sammen.

Prosjektet tar også med seg kollektivfeltet for Bymiljøpakken videre fra Asser Jåttens vei og ned til Nesbuevein.

Kontrakten er totalentrepresise. Strekningen skal stå ferdig i 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå