Parkeringshuset under torvet i Kristiansand åpnet i fjor.
Parkeringshuset under torvet i Kristiansand åpnet i fjor. ( Thor Søndenaa)

Kristiansand kommune dømt i EFTA-domstolen for å ha brutt anbudsreglene

Skjedde under bygging av parkeringshus. 

Sist sommer åpnet Kristiansands store, nye P-hus under torvet for trafikk. For 230 mill. kr.
fikk byens sentrum 429 nye parkeringsplasser under jorda. Hovedentreprenør var Veidekke
AS.

Klarere regler

Nå har EFTA-domstolen avgjort at kommunen brøt anbudsreglene, melder NRK-Sørlandet. 

Kommunen skulle ha utlyst anbudet som en bygge- og anleggskonsesjon i hele EØS-området, og ikke som en tjenestekonsesjon.

I en pressemelding fra kommunen heter det bl.a.: Før avtalen ble inngått innhentet Kristiansand kommune juridiske råd fra flere miljøer. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringsadvokaten, har hele tiden støttet kommunens syn og prosederte sak i domstolen.

Departementet argumenterte i sitt svar for en forståelse av at det dreier seg om en
leiekontrakt og ikke byggekontrakt. Samtidig understreket departementet at Norge imøteser
klarere regler i EØS når det gjelder grensegangen mellom tjenestekonsesjon og
byggekonsesjon.

– Glad for avklaring

I perioden mellom 2015 og 2018 har EFTA imidlertid endret regelverket, med en ny
forskrift for konsesjonskontrakter. I dag hadde Kristiansand kommunes kontrakter kommet under lov om offentlige anskaffelser.

– Vi er glade for denne avklaringen og for at det ikke vil få noen videre følger for Kristiansand kommune. På grunn av et komplisert og uklart regelverk utviklet saken seg i stor grad til en diskusjon om tolkning av innkjøpsreglementet, sier ordfører Harald Furre.

– Vi vurderer det som lite sannsynlig at dommen får noen praktiske konsekvenser.
Kommunen påføres ikke saksomkostninger, da kommunen ikke er part i saken overfor
EFTA-domstolen, men staten Norge, bekrefter regjeringsadvokaten.

Forsiden akkurat nå