I dette strøket like ved Sande sentrum skal det bli store endringer.
I dette strøket like ved Sande sentrum skal det bli store endringer. (Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Kontrakten lyses ut for andre gang: 1000 meter av fylkesvei 313 skal legges om

Kontrakten lyses ut for andre gang.

Prosjektet Fylkesvei 313 Klokkerjordet i Holmestrand i gamle Vestfold ble utlyst av Vegvesenet i fjor, men da ble det litt kronglete. Alt så ut til å være i boks da en grunneier noe overraskende satte seg helt på bakbeina, og etaten hadde ikke annet valg enn å avlyse konkurransen.

Nå skal alt være på plass, og konkurransen er lyst ut på nytt – denne gangen i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stedet er sentrum i Sande (som tidligere var egen kommune). Her skal det fortettes og utvikles, slik at det blir rundt 1400 nye boenheter og store mengder med nye næringsarealer.

Les også

Mye spunt skal settes

Konsekvensen er at fylkesveien må legges om over cirka 1000 meter. Det skal også bygges to nye rundkjøringer og to nye gang- og sykkelveikulverter. Fylkesvei 3248 Hagaveien skal også legges om og kobles på ny rundkjøring, mens eksisterende Bøplassen bru skal rives.

– Grunnvannstanden er veldig høy i området, og derfor kan byggingen av de to kulvertene for gang- og sykkelvei bli krevende. Det skal settes mye spunt rundt de nye kulvertene, sier byggeleder Trude Stenberg i fylket til Veier24.

Dessuten er det lagt opp til styrt boring av en 170 meter lang overvannsledning på en drøy halvmeters diameter, fra rundkjøringen i sør og under den ene kulverten og bort til Sandeelva.

– Det kan også bli en krevende arbeidsoperasjon, sier Stenberg.

Noen av de andre hovedmengdene i oppdraget:

  • 67 nye veilys på hele strekningen
  • Riving av 750 meter støyskjerm
  • Drøye 1000 meter lukket overvannssystem
  • Omlegging av kommunalt VA-anlegg
  • Flytting av cirka 45.000 m3 jordmasser

Og så et par spesielle forutsetninger:

Sandeelva er gytebekk for sjøørret. Derfor er det ikke lov å jobbe i eller ved elva i periodene oktober-november og mars-april.

Trafikken skal opprettholdes gjennom anlegget i hele byggeperioden, både for
gang- og sykkeltrafikk og vanlig trafikk. Dagens ÅDT er 6000. Mange skolebarn vil krysse anleggsområdet i store deler av byggetiden.

Prosjektet skal stå ferdig 1. oktober 2021.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 15. april.
 
 
 

Forsiden akkurat nå