Fra rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene i 2018.
Fra rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene i 2018. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Driften av Oslo-tunnelene lyses ut

Komplisert oppdrag for særs kompetente entreprenører: Fem år med tunneldrift i Oslo

Norges mest trafikkerte veitunneler skal vedlikeholdes.

I 2020 starter en ny kontraktsperiode for drift og vedlikehold av tunneler og lokk på riksveiene i Oslo (samt en liten tunnel som er kommunal vei), og Vegvesenet lyser nå ut oppdraget.

Kontrakten gjelder i fem år, med start 1. september 2020. Det er opsjon på ytterligere ett år.

Mesta har denne kontrakten nå. Firmaet ble tildelt femårig kontrakt i februar 2014 for en pris av 56,4 millioner 2014-kroner, og her ble den ettårige opsjonen utløst i 2018.

– Tunnelvask utgjør en stor del av denne kontrakten. Men en endring fra den gamle til den nye kontrakten er at mye av tunnelene nå er rehabilitert, og blant annet har fått nye og mer omfattende renseanlegg. Dessuten er det kommet nye krav til overvåking og prøvetaking fra rensebassengene, forteller koordinator Hilde Roa Hagen i Vegvesenet til Veier24.

Les også

Komplisert logistikk

– Her er det nesten bare snakk om nattarbeid. Trafikkmengden er ekstremt stor. Logistikken er komplisert. Vi stiller særlig høye krav til kompetanse og kapasitet hos entreprenøren i denne kontrakten, sier hun til Veier24.

For å sitere litt fra utlysingen: «Vegnettet og tunnelene i kontraktsområdet er komplekst. Vegnettet har svært tett trafikk og flerfeltsveier som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid.

Det skjer ofte trafikale hendelser og andre uforutsette hendelser i kontraktsområdet. Det
stilles derfor høye krav til entreprenørens beredskap og gjennomføringen av alle
arbeidsoppgaver i kontrakten. Det stilles store krav til god kompetanse på alle fagfelt,
kapasitet til raskt å gjennomføre oppgaver og det er også meget viktig med en god
planlegging da det er relativt store begrensninger i gjennomføringstidspunktene for
oppgavene.»

Kort sagt: Entreprenøren må ha større kapasitet og høyere kompetanse enn det som er normalt for slike typer oppdrag.

Les også

Og noen skal rehabiliteres

Og ikke nok med det: I løpet av kontraktsperioden skal fire tunneler i Oslo rehabiliteres (Festningstunnelen, Vålerengtunnelen, Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen). Dessuten skal også noen trafikklokk rehabiliteres. Den nye driftsentreprenøren må ta høyde for det også.

Veinettet som omfattes av oppdraget, består av nesten 39 kilometer veitunnel inkludert armer og ramper.

De mest omfattende konstruksjonene i kontrakten er Granfosstunnelen og Operatunnelen med alle løp og ramper. Alt er riksvei, unntatt den 518 meter lange Grønliatunnelen i Ekebergåsen. Den er kommunal vei.

ÅDT på veinettet varierer fra rundt 700 til omkring 82.000. Årlig trafikkvekst forventes å være cirka 1,5 prosent.

Noen av arbeidsoppgavene som inngår i kontrakten:

  • Beredskap i forbindelse med hendelser i tunnelene.
  • Spesialinspeksjoner ved f. eks. ulykker, brann, flom og nedfall.
  • Renhold av tunnelene og lokkene samt teknisk utstyr i og ved tunnelene.
  • Inspeksjoner, drift og vedlikehold av vannbehandlingsanleggene i tilknytning til tunnelene, slik som sandfang, sedimentasjonsbasseng, oljeutskillere, rørsystemer og ventiler.
  • Inspeksjoner og drift og vedlikehold av vegger, hvelv/tak, vann- og frostsikring, portaler og bergrensk.
  • Funksjonskontroll og vedlikehold av brannkummer og brannhydranter.
  • Årlige inspeksjoner av innfestinger av takbolter og høydehinder.
  • Reparasjoner av skader på betongelementer, PE-skum, brannsikring, fuger og banketter.

  • Reparasjoner og utskifting av høydehinder.
  • Arbeidsvarsling.

 Frist for å gi tilbud på denne krevende kontrakten er 13. februar 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå