Kofa: Korrekt av kommune å avvise et firma i konkurranse om veimerking
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Kofa: Korrekt av kommune å avvise et firma i konkurranse om veimerking

Tilbudsdokumentene var ikke fylt ut slik de skulle. Kommunen mente det ga grunnlag for å avvise firmaet fra konkurransen. Men firmaet tok saken til Kofa.  

Stavanger kommune kunngjorde i februar 2023 en konkurranse for en rammeavtale om veimerking.

Avtalens varighet var to år, med opsjon om forlengelse i 1 + 1 år. Anslått verdi var på mellom 2,4 og 3 millioner kroner inkludert opsjoner.

Kommunen fikk tilbud fra Visafo og Vegmerking Vest.

I prisskjemaet i tilbudet fra Vegmerking Vest var en del celler blanke, og Stavanger kommune avviste 10. mars firmaet fra konkurransen. Årsak: De blanke feltene prisskjemaet ble regnet som et vesentlig avvik.

Vegmerking Vest påklaget avvisningen samme dag og viste til at de tomme cellene var priset til null kroner. Kommunen opprettholdt vedtaket. Vegmerking Vest klagde igjen, men det hjalp ikke.

Firmaet sendte så saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Kommunen har overfor Kofa sagt at den venter med å inngå kontrakt til nemnda har behandlet saken, og saken har derfor fått prioritert behandling.

Vegmerking Vest mente at det var ulovlig å avvise bedriftens tilbud. Det forelå ikke et avvik i tilbudet, og det var i alle fall ikke et vesentlig avvik. Dersom det skulle anses som et avvik, er det uansett ubetydelig. Dessuten var konkurransegrunnlaget uklart på et punkt, og konkurransen var ikke merket med korrekt CPV-kode.

Kommunen mener at tilbudet inneholdt et avvik, og at det var å betrakte som vesentlig siden tilbudet fra Vegmerking Vest dermed ikke kunne sammenlignes med de andre tilbudene. Selv om avviket ikke er vesentlig, så har kommunen likevel rett til å avvise tilbudet. Kommunen mente ellers at de andre påpekningene til bedriften var feil.

Kofa finner for det første at kontrakten var riktig kunngjort. Så er spørsmålet om de tomme cellene innebærer et avvik som gir grunnlag for avvisning.

Og ja, Kofa finner at det er et avvik, og siden det var slik at den manglende informasjonen gjorde det umulig for kommunen å sammenligne tilbudene, så er det også å betrakte som et vesentlig avvik.

Nemndas konklusjon fra 30. juni i år: Stavanger kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Les også

Forsiden akkurat nå