Den nye fylkesveg 723 skal gå helt utenom nåværende veg. Den blir rassikker, og den får høy nok standard til at det blir mulig å kjøre deler av vindmøller på den. Sprengstein fra tunnelene vil gå med til vegfyllinger.
Den nye fylkesveg 723 skal gå helt utenom nåværende veg. Den blir rassikker, og den får høy nok standard til at det blir mulig å kjøre deler av vindmøller på den. Sprengstein fra tunnelene vil gå med til vegfyllinger. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Knepen hjemmeseier til Johs. J. Syltern

Et arbeidsfellesskap mellom Johs. J. Syltern og Kruse Smith hadde en ledelse på bare 0,65 promille på en stor jobb i Åfjord i Sør-Trøndelag. Kontrollregningen førte ikke til forandringer. De to får kontrakten hvis ingen klager innen 25. september.

Anbudet fra arbeidssfellesskapet var på 279 362 658 kroner. Det kan også bli kontraktsummen. Bertelsen & Garpestad ga et anbud på 279 546 602 kroner.

Johs. J. Syltern har hovedkontor i Åfjord bare få kilometer fra anleggsstedet.

Oppdraget gjelder omlegging av fylkesveg 723 mellom Ryssdalen og Herfjord. Den nye strekningen blir 4,65 km lang. I den inngår den 760 meter lange Ryssdalstunnelen og den 590 meter lange Herfjordstunnelen. Dessuten skal det bygges en 145 meter lang stålbjelkebru bru over Ryssdalen. Vegen får en bredde på 7,5 meter. Tunnelene får profil T9,5.

11 prosent stigning

Det er flere årsaker til vegomleggingen. Dagens veg har lav standard. Den går delvis i krappe kurver, og det er stigninger helt opp til 11 prosent. Deler av vegen er utsatt for steinsprang og isras.

På grunn av rasfaren går staten inn med 150 millioner kroner i rassikringsmidler. Statkraft bidrar med 40 millioner fordi den nye vegen gjør det mulig å få fram deler av vindmøller til en ny møllepark. Det hadde ikke gått på den gamle vegen. Hvis det ikke ble ny veg, måtte det etableres en havn for mottak av møllevingene.

10 mill. fra kommunen

En annen biragsyter til finansieringen er Åfjord kommune som gir 10 millioner. Resten dekkes av fylket.

I Ryssdalen må den gamle vegen legges om før brua kan bygges. I den forbindelsen kan vegen bli stengt om natten og inntil to timer om dagen. Når anlegget er ferdig, bli den gamle vegen stengt permanent.

Hvis ingen benytter seg av angrefristen, blir avtalen underskrevet neste uke. Den nye vegen skal være ferdig i november 2019.

Forsiden akkurat nå