Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) sammen med jernbanedirektør i Jernbaneverket Elisabeth Enger, f.v. Terje Moe Gustavsen vegdirektør og øverste leder for Statens vegvesen, administrerende direktør Avinor Flysikring AS Dag Falk-Petersen og kystdirektør i Kystverket Arve Dimmen.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) sammen med jernbanedirektør i Jernbaneverket Elisabeth Enger, f.v. Terje Moe Gustavsen vegdirektør og øverste leder for Statens vegvesen, administrerende direktør Avinor Flysikring AS Dag Falk-Petersen og kystdirektør i Kystverket Arve Dimmen. (Bilde: NTB Scanpix)

Klimatiltak vil prege den nye NTP

Halvering av klimautslippene fra transportsektoren fram til 2030 blir en av hovedsakene når ny transportplan nå skal utarbeides.

 

Det sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i forbindelse med at  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i dag la fram plandokumentet for Nasjonal transportplan 2018-29.

 

Mere drift- og vedlikehold

I sitt innspill til departementet har Statens vegvesen vektlagt økt satsing på drift- og vedlikehold og trafikksikkerhet.

-Folk vil merke at det blir flere sykkelveger og at tilretteleggingen for å kunne gå, økes. Kollektivtransporten vil bli bedre, og det blir flere nullutslippskjøretøy i trafikken, sier Terje Moe Gustavsen.

-På vegsiden vil det fortsatt bygges mange nye veger, samtidig som de vi allerede har vil bli tatt bedre vare på. Vedlikeholdsetterslepet skal hentes inn, og det vil bli bygget flere midtrekkverk, sier vegdirektøren.

 

Lover høy kvalitet og sikker transport

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nå mottatt dokumentet "Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029", og dermed er det departementets oppgave å utarbeide sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan.

- Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger. De statlige transportetatene og Avinor AS har levert et godt faglig grunnlag for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Nå går vi for fullt inn i en prosess på politisk hold, sier samferdselsministeren.

Plandokumentet blir nå sendt på høring slik at næringslivet og innbyggerne får mulighet til å si sin mening, med høringsfrist 1. juli i år.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2019 skal legges fram våren 2017.

Forsiden akkurat nå