Laksevegen, slik den nå bygges ut mellom Orkanger og til Hitra.
Laksevegen, slik den nå bygges ut mellom Orkanger og til Hitra.

Klart for ny veg utenom Krokstadøra

Arbeidene på Fv 714 Laksevegen fortsetter. Nå søker Vegvesenet entreprenør til å bygge ut 3,4 km fylkesveg utenom Krokstadøra i Snillfjord kommune.

Statens vegvesen har lagt nok en etappe av Fv 714 Laksevegen ut på anbud. Oppdraget gjelder bygging av 3,7 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg i Snillfjord kommune.

Entreprenøretr som er interessert i denne jobben, må ha sitt anbud klar innen 14. august.

Oppgaven består i hovedsak av bygging av veg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og Bergselvbrua (148 m) og en kort tunnel (Ålitunnelen, ca. 80 m pluss portaler på ca. 60 m). Den nye vegstrekningen  gir en innsparing på ca. 2 km sammenliknet med eksisterende veg.

Vegvesenet anslår kostnadene på prosjektet til rundt 250 millioner kroner.

 

Trafikksikkert og 80 km/t

Dagens fv. 714 går gjennom Krokstadøra, som er kommunesenteret i Snillfjord. Dagens veg med 50 og 60 km/t fartsgrenser har ikke gang- og sykkelveg, og på en strekning ved Snillfjord kirke er dette også vanskelig å få realisert. Ved å bygge ny fv. 714 utenom Krokstadøra får trafikantene en mer trafikksikker veg med 80 km/t for den regionale trafikken.

Dagens veg fv. 714 gjennom Krokstadøra blir dermed en lokalveg.

Forsiden akkurat nå